Skip to main content

Allt vanligare att svenskar över 50 år måste läggas in på sjukhus på grund av lunginflammation

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 08:20 CET

Lunginflammation är en vanlig sjukdom som årligen drabbar många svenskar. Statistik från Socialstyrelsen visar också att antalet sjukhusinläggningar på grund av lunginflammation i åldersgruppen 50 år och äldre har ökat under det senaste decenniet.[1] Genom vaccination mot pneumokocker kan man förebygga den vanligaste orsaken till lunginflammation. Prevenar 13 är det enda godkända vaccinet mot lunginflammation för vuxna.

”Lunginflammation är en vanlig sjukdom som kan få allvarliga följder. I svåra fall kan det vara en livshotande sjukdom som kräver sjukhusvård. Är man över 65 år, och redan har en kronisk sjukdom eller försämrat immunförsvar har man en ökad risk. Då är det viktigt att diskutera vaccination med sin vaccinatör. Genom att vaccinera sig minskar man risken att insjukna i lunginflammation”, säger Lars Nyman, infektionsläkare och medicinsk rådgivare på Pfizer.

Vid lunginflammation fylls lungblåsorna med vätska eller var vilket kan ge hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.[2],[3] Den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokocker.

Vilka är i riskzonen att drabbas?
Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern[4] och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. I Sverige ökar sjukhusinläggningar bland äldre på grund av lunginflammation.[5] Till riskgrupperna hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. Även personer som redan tidigare haft lunginflammation utgör en riskgrupp.

Vaccination mot lunginflammation
Vaccination mot pneumokocker är ett sätt att motverka den vanligaste orsaken till lunginflammation, men risken minskar också för andra allvarliga pneumokocksjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Vaccination kan leda till en minskad antibiotikaanvändning i samhället, en viktig åtgärd mot ökande antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupper exempelvis personer med diabetes, hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar vaccinerar sig mot pneumokocker.[6] Folkhälsomyndigheten anser även att alla över 65 år bör överväga vaccination mot pneumokocker. Anledningen är att denna grupp har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner. Det gäller särskilt de som tidigare har haft en sådan infektion, till exempel lunginflammation. I dessa fall är risken för att återinsjukna i allvarlig pneumokocksjukdom betydande.

Prevenar 13 i högkostnadsskyddet med begränsning
Prevenar 13 fick i mars 2015 en ny indikation vilken innebär att vaccinet nu är godkänt för att förebygga både invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) hos vuxna 18 år och uppåt. Prevenar 13 ges i en dos vid ett tillfälle. Prevenar 13 är det mest använda pneumokockvaccinet i världen och är sedan tidigare godkänt för att förebygga invasiv sjukdom[7], lunginflammation och öroninflammation orsakad av pneumokocker hos barn i åldern 6 veckor till 17 år. Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges kostnadsfritt till alla barn i Sverige. Sedan 2010 har Prevenar 13 även funnits tillgängligt för andra grupper, t.ex. äldre och andra med ökad risk för pneumokocksjukdom. Från 26 september 2015 ingår Prevenar 13 i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar (som till exempel hjärt-, lung-, njur- och leversjukdomar och diabetes) som löper moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar.[8]

Läs mer om lunginflammation och hitta vaccinatör på www.lunginflammation.se

För mer information kontakta:
Ulrika Goossens, Informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com


Referenser

[1] Socialstyrelsens statistikdatabas. Ålder 50-85+, män och kvinnor, riket. 2004 var antalet vårdtillfällen 23 575 och 2014 var de 34 838. Accessed 2016-01-25.

[2] World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Uppdaterad november 2013. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed 2014-09-25.

[3] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia can be prevented - vaccines can help. Uppdaterad november 2013. http://www.cdc.gov/features/pneumonia/. Accessed 2014-02-14.

[4] Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of immune responses to vaccines in elderly persons. Clin Infect Dis. 2008;46:1078-1084.

[5] www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabasen/diagnoser i slutenvård/sökkriterier:
J12-J18/Sverige/65+/båda könen/vårdtillfällen per 100 000 invånare. Accessed 2014-05-09.

[6]http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/hslf-fs-2015-1-allmanna-rad-om-vaccination-mot-pneumokocker.pdf Accessed 2015-09-09.

[7] Termen invasiv avser i det här sammanhanget en infektion som tränger in och sprider sig till omkringliggande vävnad. Källa: Fass. http://www.fass.se/

[8]http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Prevenar-13-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se