Skip to main content

Barnvaccin mot pneumokocker skyddar också föräldrarna

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:26 CEST

En stor amerikansk studie, genomförd av amerikanska smittskyddsinstitutet, visar att det konjugerade pneumokockvaccinet, Prevenar, som effektivt skyddar barn mot invasiv pneumokocksjukdom förefaller minska risken för ovaccinerade familjemedlemmar att drabbas av samma sjukdom.

Studien, som nyligen presenterades i The New England Journal of Medicine (1 Maj, 2003, Vol 348 nr 18), visar att antalet invasiva pneumo-kocksjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, orsakade av de stammar som ingår i vaccinet, minskade med 78 procent hos barn under två år och med 44 % hos två-åringarna sedan vaccinet introducerades.

Det är speciellt anmärkningsvärt att minskningen i invasiv pneumokocksjukdom var 32 procent i åldersgruppen 20-39 år – en åldersgrupp som inkluderar majoriteten av föräldrarna. De ovaccinerade föräldrarna drar troligen stor nytta av barnens vaccinering. Vaccinet minskar också insjuknandet av pneumokocksjukdom i åldersgruppen 65 år och äldre med 18 procent.

En kompletterande bild
– Det här är en mycket viktig studie som kompletterar den bild som flera tidigare studier givit angående effekterna av konjugatvaccin på risken för pneumokocksjukdom, säger professor Mats Kalin, infektionskliniken Karolinska sjukhuset. Viktigast är förstås att man kan minska risken för allvarlig pneumokocksjukdom hos små barn, som har den största risken att insjukna.

– Det är också mycket intressant att man tycks kunna påverka risken för sjukdom i den åldersgrupp som omfattar barnens föräldrar, fortsätter Mats Kalin. Troligen utsätts föräldrarna för mindre pneumokocksmitta. Pneumokocker finns ofta i de övre luftvägarna hos helt friska människor, men kan ge upphov till sjukdomar som öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation när motståndskraften hos bäraren blir nedsatt, t.ex. pga virusinfektion.

Bärarskap minskar
– Vid allvarlig sjukdom kan bakterierna isoleras från blodet och man talar då om invasiv sjukdom, avslutar Mats Kalin. Man vet från tidigare studier att bärarskap med pneumokocker av de serotyper som ingår i vaccinet minskar efter konjugatvaccination. Troligen beror den minskade risken för sjukdom i föräldragenerationen just på detta: De träffar helt enkelt inte barn som är bärare av pneumokocker lika ofta.

Herd immunity, som det här kallas, resulterar i en markant minskning i insjuknandet av invasiva pneumokocksjukdomar och kan bidra till hälsoekonomiska besparingar, säger Benny Petersson medicinsk chef på Wyeth, läkemedelsföretaget som marknadsför det konjugerade pneumokockvaccinet Prevenar, i Sverige.

Friska människor bär ofta pneumokocker i nässlemhinnan som enkelt sprids från en person till nästa via luften eller vid kontakt. Förutom invasiv pneumokocksjukdom ger bakterierna upphov till lunginflammation och akuta öroninflammationer vilket är mycket vanligt bland små barn. De yngsta och de äldsta är mest känsliga liksom personer med nedsatt immunförsvar.

Forskningen visar också att infektioner, orsakade av stammar resistenta till penicillin, minskar med 35 %.

– Detta är en viktig observation, eftersom det i vissa länder finns penicillinresistenta stammar som försvårar behandlingen av pneumokocksjukdomar, fortsätter Benny Petersson.

I USA har det konjugerade pneumokockvaccinet använts sedan februari 2000. Där rekommenderas vaccinet till alla barn under två år. Studien har genomförts avThe Center for Disease Control and Prevention (CDC), som undersökt 16 miljoner patientjournaler i USA under åren 1998 till 2001.

Prevenar introducerades i Sverige 2001. Prevenar är det första och enda pneumokockvaccinet för barn under två år i världen.

Fakta
Pneumokocker är en av de bakterier som orsakar otit (öroninflammation), sinuit (bihåleinflammation), sepsis (blodförgiftning), pneumoni (lunginflammation) och meningit (hjärnhinneinflammation).

Små barn och äldre är mest mottagliga för pneumokocker. Dessa kan orsaka invasiv sjukdom med dödlig utgång eller allvarliga följdtillstånd. Det nya konjugatvaccin som nu finns tillgängligt i Sverige gör det möjligt att effektivt vaccinera barn under två år mot invasiva pneumokocksjukdomar.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) är USAs motsvarighet till Sveriges Smittskyddsinstitut.

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker

Se även www.pneumokocker.se

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.