Skip to main content

Biologiska läkemedel ett genombrott i behandlingen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:47 CEST

Bechterews sjukdom (kallas också pelvospondylit) är en smärtsam inflammatorisk ryggsjukdom som oftast drabbar unga människor. Vid tidig diagnos kan effektiva träningsmetoder och modern biologisk behandling bromsa sjukdomsutvecklingen och förhindra ledskador i rygg och bäcken.

–Tillgång till biologisk behandling har ökar intresset för inflammatoriska ryggsjukdomar, säger reumatolog Per Larsson, docent vid reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och en av Sveriges ledande experter. Han menar att tack vare nya behandlingsmöjligheter är behovet av en tidig diagnos viktigare än någonsin.

Kvinnor glöms bort
Ungefär 50 000 svenskar, eller 0,5 procent av Sveriges befolkning, lever med Bechterews sjukdom. Insjuknandet kan ske i alla åldrar, även hos barn, men är vanligast mellan 20 och 30 år. Unga män drabbas oftare än kvinnor. Uppfattningen att Bechterews sjukdom är en manlig sjukdom gör att kvinnorna ofta glöms bort. Detta gör att kvinnorna får sin diagnos senare i livet och har därmed sämre förutsättningar att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Inflammation orsakar ryggbesvär
– De inflammatoriska processer som orsakar symtomen vid Bechterews sjukdom, kan ses som rubbningar i kroppens immunsystem, fortsätter Per Larsson. Genetiska faktorer måste samverka med andra faktorer för att ryggsjukdomen ska bryta ut. 90-95 procent av alla med Bechterews sjukdom bär på en särskild vävnadstyp.

Den inflammation som orsakar Bechterews sjukdom startar troligtvis i anslutning till en led, t ex i en muskelsenas fäste. Om inflammationen stannar lokalt kallas det för en senfästesinflammation. Får inflammationen fortsätta, kan den vandra in i leden och sekundärt utvecklas till en ledinflammation.

Behandling med biologiska läkemedel
– Modern forskning har i detalj kartlagt många av de processer som kan leda till inflammation och vävnadsskada vid Bechterews sjukdom, säger Per Larsson. Därmed har det skapats förutsättningar för behandling med nya biologiska läkemedel, så kallade TNF-hämmare. Dessa läkemedel innebär ett genombrott i behandlingen.

– I Sverige finns två biologiska läkemedel som används vid svårbehandlad Bechterews sjukdom. Dessa är Enbrel och Remicade, avslutar Per Larsson.

Om Enbrel
Enbrel är en TNF-receptor, som fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen. Det är en unik metod att häva inflammationsprocessen både i angripna leder och senfästen. Enbrel ger en snabb och bestående effekt på ledsymtomen.

Enbrel är det biologiska läkemedel som godkänts för flest inflammatoriska systemsjukdomar såsom ledgångsreumatism, psoriasisartrit, barnreumatism samt Bechterews sjukdom och psoriasis. Mer än 280 000 patienter i världen har behandlats med Enbrel.

De vanligast rapporterade biverkningarna i kliniska studier är infektioner, irritation på injektionsstället och huvudvärk. För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se

För mer information kontakta
Docent Per Larsson, reumatolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, 08-517 700 00, 073-978 91 42
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om reumatiska sjukdomar i
pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om TNF-hämmare i pressrummet se här.


Om Wyeth
Wyeth är ett innovativt och forskningsdrivet globalt läkemedelsföretag. I Sverige är Wyeth ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen med produkter inom centrala nervsystemet, dermatologi, gastroenterologi, hemofili, infektion, kvinnohälsa, onkologi, reumatologi, transplantation/immunologi och vacciner. www.wyeth.com
www.wyeth.se

Sedan oktober 2009 är Wyeth en del av Pfizer. Det sammanslagna företaget har ett stort antal läkemedel inom många olika behandlingsområden. Pressinformation om de läkemedel som Wyeth har marknadsföringstillstånd för finns nu här i Pfizers pressrum på MyNewsdesk.

Se mer www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se