Skip to main content

Chefen kan hjälpa rökare att fimpa

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 17:01 CEST

Rökande kvinnor som inte planerar att sluta kan ändra sig. Om de får nikotinläkemedel på jobbet vill nästan hälften av dem gärna försöka sluta röka. Det är främst kvinnor inom LO-förbunden som är beredda att fimpa – om arbetsgivaren hjälper till. Det visar en undersökning från Nicorette.

Hälften av alla kvinnor som röker har konkreta planer på att sluta. Av de övriga vill 45 procent ändå göra det – om de får stöd till nikotinläkemedel av sin arbetsgivare. Bland männen är det 19 procent av de inbitna rökarna som skulle ändra sig om de fick stöd.

Vissa arbetsgivare underlättar för sina anställda att bli rökfria genom att erbjuda nikotinläkemedel. Det är ett rationellt företagsekonomiskt beslut. Extrakostnaden för en rökare är ungefär 30 000 kronor per år, enligt beräkningar av nationalekonomen Paula Liukkonen. Varje person som blir rökfri, blir alltså mer lönsam för arbetsgivaren.

– Men de största vinnarna är förstås rökarna själva. Både deras hälsa och ekonomi förbättras avsevärt vid rökstopp, säger Marianne Hultberg, vd för det fyrstjärniga Hotel Birger Jarl i Stockholms city.

Hotellet sponsrar de anställda som vill sluta röka med 1 800 kronor till nikotinläkemedel som en del av friskvårdserbjudandet till personalen tillsammans med lokaler med gym, innebandy och en friskvårdspeng på 1 400 kronor per år för motionsaktiviteter.

– Intrycket av vårt hotell förmedlas inte bara av miljön. Ännu viktigare är att vi som arbetar här ger ett proffsigt bemötande – och den som är pigg och mår bra klarar förstås det bättre, säger Marianne Hultberg.

Arbetsplatser som vill satsa på rökfria anställda kan enkelt göra det. Nu finns en ny, förbättrad version av verktygslådan Rökfri-på-jobbet från Hjärt-Lungfonden och Statens Folkhälsoinstitut. Den kan köpas via Hjärt-Lungfonden.

Tvärtom vad många tycks tro kostar nikotinläkemedel mindre än att röka. Att röka ett paket cigaretter om dagen kostar 1 140 kronor per månad (38 kronor per paket). Att använda nikotintuggummi en månad kostar 456 kronor (10 tuggummin per dag). Att sluta röka med hjälp av Nicorette ger en omedelbar vinst på 684 kronor – per månad. Den som får kostnaden för nikotinläkemedel helt eller delvis betald av arbetsgivaren tjänar givetvis ännu mer.

Det är främst kvinnor med barn inom LO-förbunden som vill ha stöd till nikotinläkemedel, enligt undersökningen från Nicorette. Det är också kvinnor som tjänar mest på att sluta. Kvinnor har känsligare luftvägar än män. Kvinnor har tunnare blodkärl, mindre hjärta och mindre lungor än män. Risken att dö i hjärtinfarkt är dubbelt så stor för rökande kvinnor än män. Och i Sverige dör fler kvinnor än män i hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsovinster för kvinnor som fimpar
· Blodcirkulationen förbättras och risken för blodpropp avtar
· Huden blir friskare, naglar blir ljusa, läpparna rödare och smårynkorna kring munnen mindre tydliga.
· Större chans att bli gravid och mindre risk för missfall
· Östrogenhalten ökar och hormonbalansen återställs (kvinnor som röker kommer i klimakteriet 2 – 4 år tidigare än icke-rökare).
· Kvinnors lungfunktion förbättras dubbelt så mycket som mäns vid rökstopp.
· Risken för att drabbas av bröstcancer minskar avsevärt.
· Efter fem år har dödligheten i lungcancer halverats
· Livmoderhalscancer är en cancerform som drabbar rökande kvinnor – ytterligare ett skäl att fimpa.
· Låt bli snus; det fördubblar risken för vuxendiabetes, skadar munnen och tänderna, ger högt blodtryck och ett ännu starkare beroende.

Rökning dyrt för arbetsgivare
Rökare har i genomsnitt upp till 8 sjukdagar mer per år än icke-rökare. Dessutom räknar man med att det tar minst 30 minuter extra per arbetsdag att röka. Det visar en studie av Louise Roberts, forskare vid Centrum för hälsoekonomi, Lunds universitet. Totalt blir merkostnaden för en rökare 27 000 – 36 000 kronor per år, enligt beräkningar av nationalekonomen Paula Liukkonen.

Fakta om undersökningen
Totalt 1519 personer intervjuades per telefon under november 2003. 456 tobaksanvändare screenades fram. Urvalet är slumpmässigt och riksomfattande.

För ytterligare information:
Marianne Hultberg, vd, Hotel Birger Jarl, 08-674 18 01, 0709-82 35 87
Elisabeth Sahlberg, informationschef, Pfizer, 08-695 46 01, 0705-25 46 01
Lennart Nathell, medicinsk rådgivare, Pfizer, 08-591 063 82, 0708-50 63 82

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.