Skip to main content

Enbrel – första TNF-hämmaren som godkänns för förvaring i rumstemperatur

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 08:05 CET

Många personer använder idag biologiska läkemedel i form av TNF-hämmare mot sjukdomar som reumatism och psoriasis. TNF-hämmare tas vanligen genom injektioner en eller flera gånger varje vecka. Hittills har dessa läkemedel behövt förvaras i kylen. Enbrel har nu som första TNF-hämmare godkänts för förvaring i rumstemperatur.

Biologiska läkemedel i form av TNF-hämmare har revolutionerat livet för många patienter med sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. TNF-hämmare tas vanligen genom injektioner en till ett par gånger i veckan beroende på vilket läkemedel det gäller.

Gemensamt för alla TNF-hämmare som tas med injektioner är att de hittills behövt förvaras i kylen eller i kylväska vid transporter då kylkedjan inte får brytas. Detta har inneburit att det varit extra besvärligt för personer som behöver förflytta sig från hemmet, exempelvis vid en affärsresa eller semester.

Första TNF-hämmaren som inte behöver kylväska
Nu har det biologiska läkemedlet Enbrel (etanercept) godkänts för förvaring i rumstemperatur, högst 25 grader upp till fyra veckor (1). Enbrel är härmed den första och enda TNF-hämmaren som klarar denna typ av förvaring.

För patienten innebär detta både en minskad planering kring sin medicinering och en ökad bekvämlighet. Patienterna kan dessutom nu injicera Enbrel utan att behöva vänta tills lösningen antar rumstemperatur.

När förpackningen/sprutan är uttagen ur kylskåp (2ºC - 8ºC) är det dock viktigt att den inte läggs tillbaka i kylskåp utan ska kasseras om den inte används inom en fyra veckors period. Den förfyllda sprutan ska också förvaras i ytterförpackningen på grund av ljuskänslighet.

Rumsförvaringsmöjligheten gäller för följande styrkor: Enbrel injektionspenna 50 mg, Enbrel förfylld spruta 25mg och 50 mg och Enbrel pulver och vätska till injektionsvätska 25mg

Om Enbrel
Enbrel (etanercept) är ett biologiskt läkemedel som har revolutionerat behandlingen av svår reumatism och psoriasis. Kliniska prövningar har bedrivits i över 18 år och Enbrel är idag etablerat och väldokumenterat när det gäller långtidsuppföljning av effekt, säkerhet och biverkningar (2, 3). Totalt har cirka 947 000 människor behandlats med Enbrel världen över. Majoriteten av patienterna har fått Enbrel mot sin reumatiska sjukdom, men också närmare 100 000 patienter med psoriasis har i dag behandlats.

Enbrel är godkänd för behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, plackpsoriasis samt barnpsoriasis.

Enbrel tillhör läkemedelsgruppen TNF-hämmare och är den enda TNF-receptorn. Receptorn fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen. Enbrel häver inflammationsprocessen både i angripna leder och senfästen och i den psoriasisangripna huden. Enbrel ger en bibehållen effekt på både led- och hudsymtom, vilket är viktigt vid behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Enbrel är den TNF-hämmare som har kortast halveringstid och är godkänd för intermittent behandling vilket ger läkare möjlighet att erbjuda patienten en mer flexibel och individualiserad behandling. Enbrel är också den enda TNF-hämmare som är godkänd för behandling av svår psoriasis även för barn.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier är infektioner och irritation på injektionsstället. För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se

Se även www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se

Referenser
1. www.fass.se

2. Husted JA, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol. 1997;24:511-17.

3. Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.