Skip to main content

Enbrel godkänt för tre nya indikationer sedan 31 juli 2012

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 08:05 CEST

Enbrel är ett biologiskt läkemedel som bromsar sjukdomsaktivitet hos patienter med inflammatoriska ledsjukdomar. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, plackpsoriasis samt barnpsoriasis. Sedan den 31 juli 2012 är det även godkänt för tre nya indikationer (användningsområden) för barn och ungdomar; utvidgad oligoartrit från 2 års ålder, psoriasisartrit från 12 års ålder och entesitrelaterad artrit från 12 års ålder.                              

Fakta om de nya indikationerna:

  • Utvidgad oligoartrit (inflammation som drabbar 5 eller fler leder) hos barn och ungdomar från 2 års ålder.  
  • Psoriasisartrit (en kombination av hudsjukdomen psoriasis och ledinflammationer) hos ungdomar från 12 års ålder med otillräckligt svar på eller intolerans mot metotrexat
  • Entesitrelaterad artrit (inflammation i ryggraden) hos ungdomar från 12 års ålder med otillräckligt svar på eller intolerans mot konventionell behandling.

 Enbrel har använts i över 19 år av över 947.000 människor.

 För ytterligare information, läs www.fass.se

Se även www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.