Skip to main content

EU godkänner barnvaccin mot superbakterie

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 14:02 CET

Ett nytt vaccin mot pneumokocker, Prevenar 13, har godkänts av Europeiska kommissionen. Vaccinet ger barn skydd mot pneumokockinfektioner som annars kan vara livshotande. Prevenar 13 täcker även de vanligaste antibiotikaresistenta varianterna, däribland den multiresistenta bakterien 19A.

Prevenar 13 är en vidareutveckling av Prevenar, som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Det nya vaccinet ger skydd mot ytterligare varianter av bakterien (1, 3, 5, 6A, 7F och 19A). Superbakterien 19 A förknippas med särskilt svårbehandlade pneumokockinfektioner. Dessa bakterier har blivit resistenta mot en eller flera typer av vanlig antibiotika.

– Vi som jobbar inom barnsjukvården känner oss väldigt glada över att vi får ett vaccin med bredare täckning som är bättre anpassat till förhållanden i Sverige och Europa. Det är en klar förbättring, säger Percy Nilsson Wimar, överläkare på barnkliniken på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

– I Skåne har vi ett större problem med resistenta pneumokocker än i resten av landet. Vi hoppas att vaccinationen ska minska resistensproblematiken.

Multiresistenta bakterien 19A
Allt fler typer av bakterier blir resistenta mot olika former av antibiotika. Ökad användning samt felaktig användningen av antibiotika är en av orsakerna till bakteriernas förmåga att motstå medicinerna. I Stockholms läns landsting, som var det första landstinget som valde att införa pneumokockvaccination för barn, har antalet fall av penicillinresistent pneumokockinfektion minskat dramatiskt. (1)

En av de bakterier som har börjat utveckla resistens mot antibiotika är pneumokockbakterien 19A. Den är förknippad med särskilt svårbehandlade infektioner. I Europa har den antibiotikaresistenta serotypen 19A nu blivit en vanlig orsak till invasiv pneumokocksjukdom.

Enkelt att byta eller komplettera
Prevenar (PCV7) skyddar mot sju varianter av pneumokocker (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F9), vilket täcker 74 procent av de pneumokockstammar som cirkulerar bland svenska barn under två år. (2)

I Sverige ges Prevenar från och med den 1 januari 2009 som en del av barnvaccinationsprogrammet. Vaccination görs vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Barn som har fått en eller flera doser Prevenar kan avsluta vaccinationen med Prevenar 13.

Refenser:
(1) Smittskyddsinstitutet
(2) J Hedlund et al. Capsular Types and Antibiotic Susceptibility of Invasive Streptococcucs pneumoniae Among Children in Sweden. Scand J Infect Dis 35:452-458, 2003.

För mer information kontakta:
Göran Skoglund, medicinsk chef, Pfizer AB, 08-470 32 00; 0733-14 15 22
Anne Rådestad, PR & Public Affairs Manager, Pfizer AB, 076-135 60 48
Percy Nilsson Wimar, överläkare, barnkliniken, UMAS, 0768-32 22 25

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker

Se även www.pneumokocker.se

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Idag erbjuder Pfizer läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, onkologi, vacciner, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. Fokus för vår forskningsverksamhet ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com