Skip to main content

EULAR 2013: Många nyheter om tablett mot reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 08:04 CEST

När den europeiska reumatologikongressen EULAR 2013 inleds i Madrid presenteras inte mindre än elva rapporter om tofacitinib, den första JAK-hämmaren i tablettform för behandling av reumatoid artrit.

På onsdag startar Europas viktigaste vetenskapliga kongress inom reumatologi, EULAR – The European League Against Rheumatism, som samlar världens ledande forskare och läkare i Madrid den 12–15 juni. Vid årets upplaga av kongressen presenteras hela elva abstracts om tofacitinib, den första JAK-hämmaren mot reumatoid artrit. I Sverige är omkring 100 000 personer drabbade av reumatoid artrit som är den vanligaste reumatiska sjukdomen.

Tofacitinib tas som en tablett två gånger per dag och har i studier visat sig vara jämförbar med biologiska läkemedel ifråga om effekt. Läkemedlet verkar genom att dämpa inflammationssignaler i de så kallade JAK-signalvägarna inuti cellen.

Nedan följer en schematisk genomgång av de abstracts om tofacitinib som kommer att presenteras vid EULAR 2013:

1.  Tofacitinib, an Oral Janus Kinase inhibitor, in a Rheumatoid Arthritis Open-Label Extension Study Following Adalimumab Therapy in a Phase 3 Randomised Clinical Trial: En analys av effekt och säkerhet vid direkt övergång från adalimumab till tofacitinib.

2.  Haemoglobin Changes and Relationship between Anaemia and Fatigue or Vitality in Rheumatoid Arthritis Patients Treated with Tofacitinib: En karakterisering av förändringar i blodvärde (Hb) och incidensen av anemi efter behandling med tofacitinib.

3.  Effects of Tofacitinib on Lipid Biomarkers in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: En analys av tre studier som undersöker förändringar i biomarkörer med relevans för lipidbiokemi och kardiovaskulär risk hos patienter med måttlig till svår reumatoid artrit.

4.  Tofacitinib Monotherapy Is Effective in Methotrexate-Naïve Patients with Disease Duration Less than 6 Months: A Post-Hoc Analysis of Early Rheumatoid Arthritis Subjects In a Phase 3 Trial: En utvärdering av tofacitinibs effektivitet, inklusive hämning av strukturell skada vid tidig reumatoid artit, jämfört med metotrexat hos patienter som inte tidigare behandlats med metotrexat.

5.  The JAK Inhibitor Tofacitinib Suppresses Synovial Jak1-Stat1 Signalling in Rheumatoid Arthritis: En fas IIa-studie som undersökt tofacitinibs inverkan på biologiska faktorer i ledvätska samt på inflammatoriska biomarkörer vid reumatoid artrit.

6.  Tofacitinib versus Biologic Treatments in Patients with Active Rheumatoid Arthritis who have had an Inadequate Response to Tumour Necrosis Factor Inhibitors – A Network Meta-Analysis: En så kallad nätverksmetaanalys av fem randomiserade kontrollerade prövningar där tofacitinib och biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel har jämförts med avseende på effekt och säkerhet för patienter som inte är hjälpta av behandling med TNF-hämmare.

7.  ORAL Start: Effects of the Oral JAK Inhibitor Tofacitinib Monotherapy versus Methotrexate on Patient-Reported Outcomes in the Phase 3 Oral Start Trial of Active Rheumatoid Arthritis: Resultat från en 12-månaders interimsanalys av patientrapporterade resultat från fas III-studien ORAL Start där patienter med måttlig till svår reumatoid artrit behandlats med antingen tofacitinib som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

8.  Tofacitinib, an Oral Janus Kinase Inhibitor: Safety Comparison in Patients with Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Nonbiologic or Biologic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs: En jämförelse mellan patientpopulationer som inte svarar på biologiska respektive icke-biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel med avseende på säkerhet vid behandling med tofacitinib.

9.  Relationship between Lymphocyte Count and Risk of Infection in Rheumatoid Arthritis Patients Treated with Tofacitinib: En analys av förhållandet mellan antal lymfocyter i blodet och infektionsrisk i samband med behandling av reumatoid artrit med tofacitinib.

10.  Evaluation of Influenza and Pneumococcal Vaccine Responses in Rheumatoid Arthritis Patients Using Tofacitinib: En utvärdering av tofacitinibbehandlade RA-patienters immunsvar på två vanliga vacciner.

11.  Tofacitinib, an Oral Janus Kinase Inhibitor: Post-Hoc Analyses of Efficacy and Safety of Monotherapy versus Combination Therapy in a Phase 3 Rheumatoid Arthritis Population: Med hjälp av en metaanalys av fyra fas III-prövningar (ORAL Sync, Standard, Scan och Solo) bedömdes huruvida det fanns relativa skillnader i effekt och/eller säkerhet mellan mono- och kombinationsterapi med tofacitinib hos patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som var otillräckligt hjälpta av sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.