Skip to main content

Fler får smärtlindring med ny tablett vid reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 08:10 CEST

Drygt 8 av 10 patienter med reumatoid artrit får god smärtlindring av ett nytt läkemedel, tabletten tofacitinib, jämfört med drygt 7 av 10 som behandlas med metotrexat, som är en traditionell behandling. Även livskvaliteten förbättras. Det visar en studie som presenteras vid den europeiska reumatologikongressen EULAR i Madrid. Studien omfattar 769 patienter, som har följts i ett år.

Reumatoid artrit är en smärtsam sjukdom med inflammerade och ömma leder. Nu presenteras en studie där två olika behandlingar har jämförts - tofacitinib, ett läkemedel med en helt ny verkningsmekanism, och metotrexat, ett cytostatikum som är en etablerad behandling vid reumatiska sjukdomar. Drygt 300 patienter fick tofacitinib (tablett 5 mg), drygt 300 patienter fick tofacitinib (tablett 10 mg) och drygt 170 patienter fick metotrexat (tablett 10-20 mg).

Tablettbehandlingen med tofacitinib hade bättre effekt än metotrexat på alla parametrar utom en. Fler fick smärtlindring och smärtlindringen var mer effektiv. Den fysiska funktionsförmågan förbättrades hos fler patienter. De klarade bättre av sina vardagliga sysslor. Och färre patienter upplevde trötthet. Tablettbehandling med tofacitinib med 10 mg gav bättre resultat än behandling med 5 mg.

När det gäller patienternas psykiska välbefinnande var metotrexat och tofacitinib 10 mg något bättre än tofacitinib 5 mg.

Effekten utvärderades enligt en rad internationella skalor, däribland VAS-skalan för smärta, fysisk funktionsförmåga (Health Assessment Questionnarie-Disability Index, HAQ-DI) och hälsorelaterad livskvalitet (HR-QoL).

EULAR är Europas viktigaste vetenskapliga kongress inom reumatologi, som samlar världens ledande forskare och läkare. Vid årets kongress presenteras elva rapporter om tofacitinib (1).

Fakta om tofacitinib
Tofacitinib är en så kallad JAK-hämmare. Läkemedlet hämmar JAK-protein, som har en central betydelse vid flera immunologiska sjukdomar. Tofacitinib verkar genom att dämpa inflammationssignaler i JAK-signalvägarna i cellerna och har i flera studier visat sig ha god effekt mot reumatoid artrit (1, 2). Läkemedlet är godkänt i USA, men ännu inte inom EU.

Fakta om studien
Studien är randomiserad, dubbelblind och omfattar 769 patienter. Syftet är att jämföra effekten av tofacitinib 5 mg och 10 mg jämfört med metotrexat när det gäller patient-rapporterade effekter.

Analysen som presenteras på EULAR heter: Oral Start: Effects of the oral JAK inhibitor Tofacitinib monotherapy versus Methotrexate on Patient-Reported Outcomes in the Phase 3 Oral Start Trials of Active Rheumatoid Arthritis

Referenser:
1. EULAR 2013: Många nyheter om tablett mot reumatoid artrit
2. NEJM: Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo inRheumatoid Arthritis

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.