Skip to main content

”Glada lungor” belyser lunghälsa i november: Många svenskar ovetande om vaccination mot lunginflammation

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:00 CET

En ny Novusundersökning visar att drygt var tredje person över 40 år har haft lunginflammation. Samtidigt känner majoriteten inte till att det går att vaccinera sig mot pneumokocker – den vanligaste orsaken till lunginflammation.[1] Genom novemberkampanjen ”Glada lungor” vill Pfizer och 1,6 miljonerklubben uppmärksamma hur man kan ta hand om sina lungor.

- Lunginflammation är vanligt och med åldern ökar risken att drabbas. Trots det är många inte skyddade genom vaccination. Med informationskampanjen vill vi uppmärksamma hur man kan ta hand om sina lungor och minska risken att insjukna i lunginflammation”, säger Alexandra Charles, Ordförande för 1,6 miljonerklubben.

Lunginflammation är en allvarlig och i värsta fall livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen.[2] Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation[3], vilket innebär tiotusentals människor. Mellan 20 och 40 procent av dem behöver sjukhusvård. Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet sjukhusinläggningar på grund av lunginflammation i åldersgruppen 50 år och äldre har ökat under det senaste decenniet.[4]

Nya rekommendationer till riskgrupper
I början av september 2016 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper som ersätter tidigare rekommendationer.[5] Till riskgrupperna hör bland annat personer som är 65 år och äldre, de med kronisk lungsjukdom som astma och KOL, diabetes mellitus, kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar och kronisk njursvikt. Även rökare och personer med alkoholmissbruk rekommenderas vaccination. För några av dessa grupper rekommenderas vaccination till alla – till exempel för dem som är 65 år eller äldre – medan det för andra krävs en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas. Genom att vaccinera sig kan man uppnå immunitet mot pneumokocker utan att behöva utsätta sig för de risker som sjukdomen innebär.

Man kan behöva två olika vaccin
Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker och de ger olika skydd. Därför kan man behöva båda enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.5De som är 65 år eller äldre och inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas endast polysackaridpneumokockvaccin (PPV). För övriga riskgrupper rekommenderas en dos konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och en dos PPV.5 Det gäller bland annat omkring hälften av alla personer som är 65 år och uppåt – nära en miljon personer.[6] På närmaste vaccinationsmottagning kan man få veta mer om lunginflammation och vaccination och hur man kan uppdatera sitt skydd. Man kan passa på att ta vaccinationen samtidigt som man vaccinerar sig mot den årliga influensan.

Fakta om lunginflammation
Lunginflammation innebär att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.[7],[8] Det är den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna.[9],[10] Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta och nära kontakt mellan människor som har dem i näsa och svalg. Men det är inte alla som bär på bakterierna som insjuknar i lunginflammation eller andra pneumokockinfektioner. Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare än andra, vilket bland annat beror på att de har ett svagare immunförsvar. Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern[11] och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner såsom lunginflammation ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Ibland kan man få lunginflammation som en komplikation till att man varit sjuk i en förkylning eller influensa. Det beror på att slemhinnan i luftvägarna skadats av virusinfektionen och inte klarar av att bekämpa bakterierna. De som har haft lunginflammation tidigare löper också större risk att drabbas.

Fem tips för glada lungor!
Det finns några enkla knep för hur man kan rå om sina lungor lite extra.

1. Sluta röka och var måttlig med alkohol. Då minskar du risken att drabbas av lunginflammation.
2. Var vardagsaktiv.
Andningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet såsom promenader, simning, gympa och trädgårdsarbete.
3. Stressa ner. Stress kan försvaga immunförsvaret och göra dig mer infektionskänslig. Eftersträva balans och lugn i vardagen. Andas djupt med magen istället för högt uppe med bröstkorgen.
4. Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet och munnen med händerna. Då minskar du smittorisken i förkylnings- och influensatider.
5. Vaccinera dig mot lunginflammation (pneumokocker) – om du tillhör en grupp som har ökad risk att drabbas. Hitta vaccinatör på www.lunginflammation.se

Källor

[1] Novusundersökning bland 1074 män och kvinnor mellan 40 och 79 år, genomförd på uppdrag av Pfizer och 1,6 miljonerklubben under vecka 38-39, 2016. Resultaten presenteras i sin helhet i medierapporten ”Glada lungor”.

[2] World Health Organization (WHO). Media centre: The top 10 causes of death. Fact sheet N°310. Uppdaterad maj 2014. http://who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. Accessed 2014-09-25.

[3] Med samhällsförvärvad avses att insjuknandet skett utanför sjukhus.

[4] Socialstyrelsens statistikdatabas. Ålder 50-85+, män och kvinnor, riket. 2004 var antalet vårdtillfällen 23 575 och 2014 var de 34 838. Accessed 2016-01-25.

[5] https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/

[6] Enligt SCB finns det idag 1 947 227 svenskar i åldern 65 år eller äldre (SCB, per den 31 dec 2015). Hälften av dessa innebär nära en miljon personer.

[7] World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Uppdaterad november 2015. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed 2016-09-27.

[8] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia can be prevented - vaccines can help. Uppdaterad november 2013. http://www.cdc.gov/features/pneumonia/. Accessed 2014-02-14.

[9] World Health Organization (WHO). Immunization, vaccines and biologicals. Pneumococcal vaccines. April 2003. Wkly Epidemiol Rec. 2003;78(14):97-120.

[10] Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease: clinical features. Uppdaterad juni 2013. http://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/clinical-features.html. Accessed 2014-09-25.

[11] Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of immune responses to vaccines in elderly persons. Clin Infect Dis. 2008;46:1078-1084.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se