Skip to main content

Godkännande rekommenderas för ny målriktad cancerbehandling

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2006 15:58 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens expertgrupp, CHMP, har idag gett ett positivt utlåtande för Sutent (sunitinib malate) för två svårbehandlade cancerformer.- Vi räknar med att kunna få ett EU-godkännande i sommar, vilket i sin tur innebär att behandlingen kan bli tillgänglig för svenska cancerpatienter någon gång under tidig höst i år, säger Niklas Prager, VD för Pfizer.CHMP rekommenderar genom sitt utlåtande EU att godkänna Sutent för behandling av njurcancer som har spridit sig i kroppen (avancerad eller metastaserad) efter misslyckad cytokin behandling. Samt för behandling av GIST (gastrointestinal stromal tumör) där patienten inte tål nuvarande standardbehandling med Glivec, eller där tumören har blivit resistent mot Glivec.Det rekommenderade godkännandet för njurcancer är villkorat, vilket betyder att Pfizer ska inkomma med data från en pågående studie.I Sverige pågår för närvarande tre studier med Sutent, varav två på njurcancer och en på magcancer (GIST). Studierna genomförs i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå.Internationella studier[1] med Sutent har visat på mycket positiva resultat. Bortsett från att bromsa cancertumörens tillväxt och spridning har behandlingen även lyckats krympa tumörerna i drygt 40 procent[2] av fallen med njurcancer.- Läkemedlet kan innebära nytt hopp till de allra svårast sjuka cancerpatienterna som tidigare har stått helt utan behandlingsalternativ, säger Erik Lindh, tf medicinsk direktör på Pfizer AB.Sutent ingår i gruppen läkemedel som kallas för tyrosinkinashämmare och verkar genom att angripa flera olika signalvägar som behövs för cancercellernas tillväxt, överlevnad och spridning, utan att samtidigt skada de friska cellerna. Det är en betydligt mer skonsam behandling än exempelvis cellgifter, som även angriper de friska cellerna. Ytterligare en fördel med det nya läkemedlet är att patienten kan medicinera själv i hemmet, med en tablett dagligen, och kan på så vis slippa sjukhusvistelse i samband med behandlingen.Sutent har även visat lovande effekt vid tidiga kliniska studier på bland annat bröst- och lungcancer.För ytterligare information kontakta:

Erik Lindh, tf medicinsk direktör, Pfizer AB, Tfn: 08-550 52272 eller 0768-892272

Petra Eurenius, informationschef, Pfizer AB, Tfn: 08-550 52955 eller 0768-892955___________________________________________________________________________

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.