Skip to main content

Inlyta, för behandling av tidigare behandlad avancerad njurcancer, ingår i läkemedelsförmånen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 15:32 CET

Tandvårds- och läkemedelsverket har beslutat att Inlyta (axitinib) ska ingå i läkemedelsförmånerna utan begränsning från och med den 1 februari, 2013. Inlyta används för att behandla vuxna med avancerad njurcancer, när andra läkemedel (sunitinib eller cytokin) inte längre kan hindra sjukdomen från att tillväxa.

- Pfizer är glada att kunna erbjuda ytterligare ett behandlingsalternativ för denna patientgrupp, säger Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare inom onkologiområdet på Pfizer.

TLV konstaterar i sitt beslut att: Inlyta innhåller den aktiva substansen axitinib och används för att behandla avancerad njurcellscancer, ett tillstånd med hög svårighetsgrad. Jämfört med Nexavar ger Inlyta en ökad progressionsfri överlevnad. Kostnaden är densamma för båda preparaten.Länk till TLVs beslut.

Om Inlyta (axitinib)
Inlyta godkändes i September 2012 och innehåller den aktiva substansen axitinib och är en peroral, tyrosinkinas hämmare utformat att särskilt blockera vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor (VEGFR) 1, 2 och 3. Dessa receptorer kan påverka tumörtillväxt, angiogenes (blodkärlsbildning till tumören) och tumörspridning.

Inlyta minskar blodflödet till tumören och gör att cancern växer långsammare. Inlyta är avsett för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna, när andra läkemedel (sunitinib eller cytokin) inte längre kan hindra sjukdomen från att tillväxa.

De vanligaste biverkningarna efter behandling med axitinib var diarré, hypertoni, trötthet, heshet, illamående, minskad aptit och palmar-plantar erytrodysestesi (hand-fot-syndrom).

För mer information se www.fass.se

Pfizer inom njurcancerområdet
Som ledande företag inom behandlingsområdet avancerad njurcancer strävar Pfizer efter att erbjuda flera olika behandlingar och undersöka nya läkemedel i olika populationer och sjukdomsstadier. Pfizer vill också utforska biomarkörer för att bättre kunna individanpassa behandlingen och förstå hur man kan identifiera rätt patient för rätt behandling vid avancerad njurcancer.

För mer information kontakta:
Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare Pfizer AB, 08-550 529 47 eller 0768-89 29 47
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer AB, 08-550 529 57 eller 0768-89 29 57

Läs mer om Pfizers tyrosinkinashämmare mot njurcancer, Sutent och Inlyta här.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.