Skip to main content

JAK-hämning – nytt vapen mot reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 08:02 CEST

Forskare har studerat en ny typ av behandling mot reumatoid artrit. Resultaten visar att en ny behandlingsprincip, JAK-hämning, är lika effektivt som TNF-alfahämmare. Tofacitinib är en tablett och är den första JAK-3-hämmaren som har visat effekt mot reumatoid artrit i en fas III-studie. Tre olika studier där tofacitinib prövas vid inflammatoriska sjukdomar har nyligen publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine (1)

717 patienter från sju länder medverkade i studien där JAK-hämmaren tofacitinib jämfördes med TNF-alfahämmaren adalimumab. Patienterna delades in i tre grupper. En grupp fick JAK-hämmaren tofacitinib i två olika doser, den andra gruppen fick TNF-alfahämmaren adalimumab och den tredje gruppen fick placebo (overksam substans). Samtliga patienter behandlades dessutom med metotrexat. Syftet var att efter sex månaders behandling mäta de sjukdomssymtom som patienterna upplever enligt ACR 20 som är ett etablerat sätt att utvärdera förbättring av ledgångsreumatism. ACR20 är en uppskattning av antal ömma och svullna leder, hur patient och läkare bedömer aktiviteten samt sänka och hur patienten klarar vardagliga sysslor.

De patienter som fick behandling med tofacitinib visade störst förbättring. 50 procent av dem upplevde förbättringar, jämfört med 47 procent av de som fick adalimumab och 28 procent för dem som fick placebo.

Tofacitinib är en tablett, vilket gör behandlingen enklare för patienterna. TNF-alfahämmare tas som injektioner hemma eller som intravenös behandling på sjukhus.

De biverkningar som rapporterades bland patienter som behandlades med tofacitinib var mag-tarm-besvär, leverpåverkan, höjda kolesterolvärden, ökad infektionskänslighet samt minskade vita och röda blodkroppar. Biverkningarna var ovanliga och jämförbara med de biverkningar som patienter får vid behandling med TNF-alfahämmare.

Ronald van Vollenhoven, professor vid Karolinska Institutet, är huvudförfattare till artikeln i NEJM. Studien heter ORAL Standard.

Flera studier på tofacitinib
I en annan studie som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine studerades effekten av tofacitinib som monoterapi, alltså som enda läkemedel. Studien som inkluderade 611 patienter visade att tofacitinib minskade symtomen av reumatoid artit och förbättrade fysisk funktion jämfört med placebo.

Ytterligare en NEJM-studie visade att patienter med måttlig till svår ulcerös kolit, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, hade större chans att uppnå behandlingssvar eller remission om de behandlades med tofacitinib.

Fakta om JAK-hämning
JAK-protein påverkar många biologiska processer i kroppen, däribland inflammatoriska reaktioner. Det finns flera JAK-proteiner. Tofacitinib blockerar aktiviteten och hämmar därmed den inflammatoriska processen som uppstår vid reumatoid artrit.

Artiklar om JAK-hämmaren tofacitinib i New England Journal of Medicine:

Fler pressmaterial om tofacitinib i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om reumatiska sjukdomar i pressrummet se här.

Se även: www.enbrel.se, www.rorelse.se, www.psoriasisguiden.se  

Referens
1. NEJM, 9 Augusti Vol 367 no.6 2012.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.