Skip to main content

Kvinnors och mäns hälsa i fokus vid möte för allmänheten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 08:49 CET

Är det sant att det bara är ”gamla gubbar” som har problem med potensen?
Hör det till åldern att man kissar på sig ibland?

Välkommen till en föreläsning som reder ut begreppen kring ämnen som sällan når hela vägen till läkaren: nämligen överaktiv blåsa, impotens och prostatabesvär. Kvinnor och män bjuds in till ett tillfälle att öka sina kunskaper om problem som drabbar de flesta någon gång i livet.

Om det till exempel vore allmänt känt att väldigt många män någon gång i livet drabbas av erektionsproblem och att det oftast har orsaker som har med hälsan att göra– men att de allra flesta faktiskt kan bli hjälpta – kanske fler skulle söka hjälp för sina besvär. Om man visste att man inte är ensam utan en av ca 800 000 svenskar med överaktiv blåsa kanske steget till att söka hjälp för sina besvär inte vara så långt.

Med kunskap och förståelse om sin hälsa kan fler bli hjälpta till ett friskare liv. Därför anordnas en föreläsningskväll om manlig och kvinnlig hälsa.

Föreläser gör Folke Solheim, gynekolog verksam i Jönköping, Ralph Peeker, urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Alexandra Charles, ordförande i 1,6-miljonerklubben och Gunilla Björk, gynekolog och verksam inom 1,6-miljonerklubben.

Vi kommer också att passa på att utse Jönköpings bästa allmänna offentliga toalett som jönköpingsborna själva har röstat fram. Det gör vi för att uppmärksamma behovet av bra och tillgängliga toaletter. Det är viktigt för oss alla. Men allra mest för den som är drabbade av överaktiv blåsa.

Föreläsningen görs i samarbete med 1,6-miljonerklubben och ProLiv.

Tid: Torsdagen den 8 februari kl 18- ca 21.
Plats: Pingstkyrkan, Jönköping


Vid frågor, vänligen kontakta:
Carolin Moro, informationsansvarig på Pfizer, tel: 08-550 529 74
Ralph Peeker, urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel: 0708-59 55 11

___________________________________________________________________________

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och diabetes. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.