Skip to main content

Långvarigt skydd mot leddestruktion är möjligt vid svår reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:38 CEST

Kontinuerlig behandling med Enbrel i kombination med metotrexat skyddar lederna och har möjlighet att initiera en läkningsprocess hos patienter med svår reumatoid artrit. Resultaten från en 2-års-uppföljning presenteras idag vid den årliga amerikanska reumatologkongressen (ACR) i San Antonio, USA.

– Två års behandling med etanercept i kombination med metotrexat visar bestående effekt på röntgen. Resultaten visar också att kontinuerlig behandling kan stoppa ledförstörelse hos majoriteten av patienter med svår reumatoid artrit, säger Lars Klareskog, professor vid reumatologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och huvudansvarig för TEMPO-studien och tillägger:

– De nya resultaten visar att kombinationen av de två läkemedlen är mer effektiv än behandling med metotrexat och Enbrel var för sig också efter 2 års behandling.

Dessa nya röntgendata bekräftar de banbrytande resultaten som först publicerades i The Lancet tidigare i år. Ledförsämring har utvärderats med hjälp av röntgen.

TEMPO (Trial of Etanercept and Methrotrexat with Radiographic Patient Outcomes) är en dubbelblind treårig studie med patienter som hade svår reumatoid artrit när studien startade. I studien jämförs Enbrel och metotrexat med en kombinationsbehandling av Enbrel plus metotrexat.

Synlig effekt på röntgen
Resultatet visar att två års behandling med Enbrel i kombination med metotrexat helt stoppar leddestruktionen hos 78.4% av patienterna med svår reumatoid artrit. Motsvarande siffror för gruppen som behandlades med Enbrel respektive metotrexat var 68,0 procent jämfört med 60,2 procent.

Dessutom visar röntgenbilderna att reparation av ben och brosk är möjlig. Total Sharp Score, TSS, visar ett negativt resultat (- 0.56 [Cl -1.05, - 0.06] ) hos patienter som behandlas med kombinationen under två år, något som inte kan ses i de övriga två grupperna.

Svenska patienter i TEMPO-studien
686 patienter från 92 behandlingscentra i Europa och Australien har deltagit i TEMPO-studien, däribland patienter från Karolinska Universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Länssjukhuset i Kalmar och Akademiska sjukhuset i Uppsala. De nya resultaten baseras på röntgendata från 622 patienter.

Om Enbrel
Tumörnekrosfaktor, TNF, är en av de viktigaste signalsubstanserna i inflammationsprocessen vid reumatoid artrit. Den aktiva substansen i Enbrel, etanercept, är en löslig TNF-receptor som verkar genom att stödja kroppens naturliga reglering av TNF, och i praktiken blockerar en del av TNF-effekten. Därmed minskar aktiviteten i den inflammatoriska process som orsakar smärta och ledförstörelse.

Kliniska studier tillsammans med dokumenterad långtidserfarenhet visar att Enbrel ger dramatisk symtomlindring hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit), barnreumatism, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Enbrel är också godkänd för behandling av måttlig till svår psoriasis.

För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se.

För mer information kontakta
För kontakt med Professor Lars Klareskog, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, var god ring Gunnel Bemerfeldt på telefon 08-517 730 20 eller maila gunnel.bemerfeldt@medks.ki.se.
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om reumatoid artrit i
pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om TNF-hämmare i pressrummet se här.

Om Wyeth
Wyeth är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sverige med produkter inom CNS, kvinnohälsa, mage-tarm, blödarsjuka, infektion, reumatologi, cancer, transplantation/immunologi och vacciner.
www.wyeth.se

Sedan oktober 2009 är Wyeth en del av Pfizer. Det sammanslagna företaget har ett stort antal läkemedel inom många olika behandlingsområden. Pressinformation om de läkemedel som Wyeth har marknadsföringstillstånd för finns nu här i Pfizers pressrum på MyNewsdesk.

Se mer www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se