Skip to main content

Läkemedelsverket: Behandling med TNF-hämmare vid måttlig till svår psoriasis och psoriasisartrit får starkare ställning

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:00 CEST

Enligt Läkemedelsverkets nya rekommendation för behandling av psoriasis som publicerade i onsdags (1) konstateras att biologiska läkemedel är effektiva för behandling av måttlig till svår psoriasis och psoriasisartrit. Bland dessa rekommenderas TNF-hämmare i första hand (2).

Psoriasis är mer en bara en hudsjukdom. Synen på psoriasissjukdomen har förändrats på senare år och med den följer den ökande insikten om att sjukdomen är mer komplex än vad man tidigare trott. Idag betraktas den som en kronisk systemisk sjukdom vilket innebär att den kan drabba fler organ i kroppen än huden. Bland annat drabbas upp till 40 procent av alla med psoriasis av ledproblem i form av psoriasisartrit och svår psoriasis förknippas med en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom och det metabola syndromet med högt blodtryck, typ 2-diabetes, höga blodfetter och fetma. Sjukdomen kan också påverka både den fysiska och psykiska livskvaliteten mycket negativt hos personer med svår psoriasis.

I takt med detta har även insikten om hur man bäst ska behandla sjukdomen förändrats. Läkemedelverkets har nu, efter ett expertmöte i mars där man bland annat genomförde en värdering av de biologiska läkemedel som används, uppdaterat sin rekommendation från 2006.

– De senaste åren har mycket hänt när det gäller både synen på sjukdomen och hur den bäst ska behandlas. Det är glädjande att Läkemedelsverket nu så tydligt stärker de biologiska läkemedlens ställning och bland dessa rekommenderar TNF-hämmare i första hand. Det är en viktig vägledning till dermatologer i hela Sverige för behandling av psoriasis och ger hopp om att rätt patienter ska få tillgång till rätt behandling, säger Lotus Mallbris, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Läkemedelsverket fastlår i sina nya rekommendationer att biologiska läkemedel är effektiva för behandling av måttlig till svår psoriasis och psoriasisartrit hos patienter som inte svarat på traditionell systemisk behandling eller då patienten är intolerant mot sådan behandling.

Läkemedelsverket rekommenderar vidare att patienter som inte svarar på eller tål traditionell behandling kan behandlas med biologiska läkemedel, i första hand TNF-hämmare, i andra hand IL12/IL23-hämmare.

Kvalitetsregister för kontinuerlig förbättring
Läkemedelsverkets rekommendationer tar även upp biverkningar och säkerhetsaspekter. I samband med introduktionen av de så kallade biologiska läkemedlen, etablerades ett nationellt webbaserat kvalitetsregister, PsoReg (www.PsoReg.org). Detta är det första nationella kvalitetsregistret inom dermatologin i Sverige och syftar till att kontinuerligt förbättra psoriasisvården.

Den 24 juli 2010 var 2 450 patienter registrerade PsoReg. En analys i bakgrundsdokumentationen till de nya rekommendationerna för behandling av psoriasis visar att 1/4 av patienterna i registret har fått behandling med biologiska läkemedel. Statistiken visar även att förskrivning av biologiska läkemedel skiljer sig mellan sjukvårdsregionerna. Den uppskattade täckningsgraden för dessa läkemedel uppskattas till mer än väl över 50 procent. Flest registrerade patienter i registret har idag universitetssjukhusen (3).

– Arbetet med kvalitetsregister har medfört en ökad patientsäkerhet och vi ser det som oerhört viktigt att dokumentera eventuella biverkningar för att försäkra oss om en god uppföljning av TNF-hämmarnas säkerhet. Förhoppningsvis bidrar de nya rekommendationerna till att täckningsgraden i registret nu ökar ytterligare och att fler ansluter sig, säger Lotus Mallbris.

Om psoriasis
Psoriasis är en kronisk hudsjukdom och över 300 000 svenskar har psoriasis. Psoriasis är lika vanlig hos kvinnor som hos män. Hälften av psoriatikerna får sjukdomen före 25 års ålder.

Psoriasis går i skov – med perioder av svåra besvär omväxlande med perioder fria från symtom. De vanligaste symtomen är hudförändringar med rodnad, klåda och fjällning. Ärftliga faktorer i kombination med utlösande, yttre faktorer är sannolikt den vanligaste förklaringen till att psoriasis uppträder. Yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen är t ex infektioner, hudskador och starka psykiska påfrestningar.

Psoriasis är en systemsjukdom och det grundläggande problemet finns i kroppens immunsystem. Rubbningen i immunsystemet leder till skadliga inflammatoriska processer. Forskning visar bland annat att svår psoriasis kraftigt ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomarna hjärtinfarkt och stroke (slaganfall). Upp till 40 procent av alla med psoriasis drabbas även av en särskild form av inflammation i senfästen och leder, så kallad psoriasisartrit.

En nyligen genomförd undersökning visar att många i Sverige har dålig kunskap om att psoriasis är en allvarlig systemsjukdom. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Psoriasisförbundet med stöd av Pfizer. Läs mer om undersökningen här.

Om Enbrel
Enbrel (etanercept) är ett biologiskt läkemedel som har revolutionerat behandlingen av svår reumatism och psoriasis. Kliniska prövningar har bedrivits i över 18 år och Enbrel är idag etablerat och väldokumenterat när det gäller långtidsuppföljning av effekt, säkerhet och biverkningar (4, 5). Totalt har nästan 600 000 människor behandlats med Enbrel världen över. Majoriteten av patienterna har fått Enbrel mot sin reumatiska sjukdom, men också närmare 100 000 patienter med psoriasis har i dag behandlats.

Enbrel tillhör läkemedelsgruppen TNF-hämmare och är den enda TNF-receptorn. Receptorn fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen. Enbrel häver inflammationsprocessen både i angripna leder och senfästen och i den psoriasisangripna huden. Enbrel ger en bibehållen effekt på både led- och hudsymtom, vilket är viktigt vid behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Enbrel är den TNF-hämmare som har kortast halveringstid och är godkänd för intermittent behandling vilket ger läkare möjlighet att erbjuda patienten en mer flexibel och individualiserad behandling. Enbrel är också den enda TNF-hämmare som är godkänd för behandling av svår psoriasis även för barn. Enbrel är därmed det enda biologiska läkemedlet som får användas i behandlingen av barn från åtta års ålder.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier är infektioner, irritation på injektionsstället och huvudvärk. För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se

För mer information kontakta
Lotus Mallbris, mediccinsk rådgivare Pfizer, 0768-89 25 81, lotus.mallbris@pfizer.com
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om psoriasis och TNF-hämmare i pressrummet se här.

Se även www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se

Referenser
1. Läkemedelverkets uppdaterade rekommendation för behandling av psoriasis, nyhetssammanfattning 15 juni 201, http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Uppdaterad-rekommendation-for-behandling-av-psoriasis/
2. Läkemedelverket, Läkemedelsbehandling av psoriasis – ny rekommendation uppdaterade rekommendation för behandling av psoriasis, 15 juni 2011, http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/L%c3%a4kemedelsrekommendationer%20psoriasis.pdf
3. Läkemedelverkets uppdaterade rekommendation för behandling av psoriasis, 15 juni 2011, Bakgrundsdokumentationen, Det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg sid 56-63, http://www.lakemedelsverket.se/PageFiles/9878/Bakgrundsdokumentation%20psoriasis.pdf
4. Husted JA, et al. Validating the SF-36 health survey questionnaire in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol. 1997;24:511-17.
5. Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen.

För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com. Besök gärna vårt pressrum www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer 

Bifogade filer

PDF-dokument