Skip to main content

Lena Björkman och Dimitrios Makrygiannakis tilldelas Pfizerstipendiet 2010 för yngre forskare

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:30 CET

Pfizerstipendiet för yngre forskare delas i år av Lena Björkman vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Dimitrios Makrygiannakis vid Karolinska Universitetssjukhuset. Lena belönas för fynd som förenar klinisk och basal forskning inom reumatologin, och Dimitrios för forskning kring centrala sjukdomsmekanismer vid reumatoid artrit.

– Lena Björkman har i sin forskning hittat unika och utomordentligt nydanande fynd som förenar klinisk och basal forskning inom reumatologin. Dimitrios Makrygiannakis belönas för arbeten av hög kvalitet som berör centrala sjukdomsmekanismer vid reumatoid artrit som har uppenbar klinisk relevans inom överskådlig framtid. Styrelsen fann det omöjligt att avgöra vem som var mest värdig stipendiat – därav delat stipendium för första gången, säger docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Stipendiet är på totalt 80 000 kronor, utdelas som ett forskningsanslag och delas i år mellan de två pristagarna. Stipendiet ges ut för elfte gången i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Pfizer AB. Stipendiet syftar till att belöna aktiv och framgångsrik forskning som är betydelsefull för reumatologins utveckling.

Lena Björkman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Det är professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening som sitter i stipendiekommittén och deras motivering för Lena Björkman lyder: "För unika och utomordentligt nydanande fynd som förenar klinisk och basal forskning".

Lena Björkmans forskning handlar om en speciell typ av vita blodkroppar (neutrofiler) och deras roll vid inflammatorisk ledsjukdom. Forskningen fokuserar på hur dessa celler tar sig till leden och vilken roll de har där. I en inflammerad led finner man ofta enorma mängder av neutrofiler och det är fortfarande oklart vilken roll de spelar där. Lena studerar även vilken effekt som serum amyloid A, ett kroppseget protein vars halt stiger hastigt vid inflammation och infektion, har för eventuell aktiv roll i inflammatoriska ledsjukdomar eller om den är en inaktiv biomarkör varigenom man kan mäta grad av inflammation. Inflammatoriska ledsjukdomar drabbar många människor och kan medföra stor inverkan på livskvalitet och hälsa i stort för individen. Ökad kunskap om de cellulära mekanismer som ligger bakom dessa sjukdomar öppnar dörrar för nya sätt att förebygga, behandla och kanske även bota dessa sjukdomar.

Dimitrios Makrygiannakis, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Dimitrios Makrygiannakis är den andra pristagaren och motiveringen från Stipendiekommitténs för Dimitrios Makrygiannakis lyder: "För arbeten av hög kvalitet som berör centrala sjukdomsmekanismer vid reumatoid artrit, med uppenbar klinisk relevans inom överskådlig framtid".

Dimitrios Makrygiannakis forskning handlar om centrala sjukdomsmekanismer vid reumatoid artrit. Han har bland annat studerat citrullinerade proteiner (citrullinering är en modifiering av proteiner), något som anses vara kopplat till autoimmuna processer bakom reumatoid artrit. Han har bidragit till en ny hypotes för uppkomsten av reumatoid artrit som förenar den ospecifika citrullineringsprocessen och den specifika immuniteten mot citrullinerade proteiner hos RA-patienter. Dimitrios har även i sin forskning visat att kortison vid reumatoid artrit kan ha en skyddande effekt på benet samtidigt som det minskar inflammationen i leden. Hans forskargrupp har också visat att rökning kan vara kopplad till utvecklingen av reumatoid artrit hos personer med ärftliga anlag för sjukdomen. Flertalet av Dimitrios artiklar är publicerade i de tre högst rankade tidskrifterna inom reumatologi.

Prisutdelningen sker i samband med Medicinska riksstämman i Göteborg den 1-3 december 2010.

För mer information kontakta
MD, PhD Lena Björkman, specialist i reumatologi och kliniskt verksam vid Reumatologenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 070-544 64 82, 031-342 88 97, lena.i.bjorkman@vgregion.se
MD, PhD Dimitrios Makrygiannakis, enheten för reumatologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna, ST-läkare i reumatologi och klinisk verksam vid Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 0739-29 89 84, dimitris.makrygiannakis@ki.se
Docent Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare, Svensk Reumatologisk Förening, 0736-10 24 12, carl.turesson@med.lu.se
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Se även pressbilder i pressrummet samt relaterat nedan på de två pristagarna.

Om Pfizerstipendiet för yngre forskare
Den officiella prisutdelningen äger rum under Medicinska riksstämman, den 2 december på Svenska Mässan i Göteborg. Stipendiet delas ut av Caroline Wendt Jönsson, medicinsk rådgivare inflammation Pfizer AB, tillsammans med Carl Turesson vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening.

Syftet med Pfizerstipendiet för yngre forskare är att uppmärksamma aktiv och framgångsrik reumatologisk forskning. Pristagaren utses av professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening.

Om Svensk Reumatologisk Förening
Svensk Reumatologisk Förening, som är knuten till Svenska Läkaresällskapet, är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges reumatologer. Läkare under utbildning till specialist i reumatologi samt andra läkare och forskare med intresse för reumatiska sjukdomar är också välkomna som medlemmar.

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

För mer information se även pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

Fler pressmeddelanden om reumatiska sjukdomar i pressrummet se här.

Bifogade filer

PDF-dokument