Skip to main content

Liten kapselkamera visar: Äldre NSAID orsakar nio gånger flera tunntarmsskador än Celebra

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:39 CEST

Tekniken med en nedsväljbar kamera 1) visar att användningen av Celebra förknippas med nio gånger lägre förekomst av skador på tunntarmsslemhinna, jämfört med en ofta använd kombination av läkemedel. Kameran avslöjar synliga skador redan efter två veckor hos friska frivilliga försökspersoner som fick naproxen plus Losec.

Förekomst av ulcerösa skador i tunntarmen var nio gånger högre hos friska frivilliga som fick en kombination av äldre läkemedel, än hos dem som fick standarddosen vid artros av Celebra (celecoxibkapslar), enligt en klinisk studie för granskning av försökspersonernas magtarmkanal. Deltagarna i studien, som inte hade någon tidigare känd eller diagnostiserad magtarmsjukdom, fick antingen Celebra eller en kombination av naproxen, ett äldre antiinflammatoriskt smärtläkemedel, och magsyrahämmaren Losec (omeprazol).

Ny teknik
Skadorna upptäcktes med hjälp av kapselendoskopi – en liten, nedsväljbar kamera i en kapsel, som vandrar genom magtarmkanalen och samtidigt skickar videobilder av sin omgivning. Läkarna får med denna teknik möjlighet att se insidan på tunntarmen i hela dess längd. Kameran är 11x26 mm och väger mindre än 4 gram.

Denna teknik är ny och tillgodoser ett uttalat medicinskt behov, genom att läkarna nu kan granska hela tunntarmens insida, utan att operera.

Kapselendoskopi introducerades i Sverige för drygt två år sedan på enheten för endoskopi, Universitetssjukhuset MAS. Här har man den största erfarenheten av ”pillerkameran” i Norden, men även andra svenska sjukhus har infört tekniken.

- Kapselkameran har en oerhörd potential, säger överläkare Ervin Toth. Att hitta blödningskälla, inflammatoriska eller läkemedelutlösta slemhinneskador i tunntarmen är mycket svårt, tidskrävande och dyrt. Ofta krävs det flera, kostsamma och inte sällan obehagliga undersökningar. Med kapselendoskopi blir utredningen av dessa patienter betydligt enklare och effektivare.

Läkemedlens effekter
Icke-specifika NSAID som naproxen förskrivs rutinmässigt vid behandling av smärtsamma tillstånd som artros och ledgångsreumatism. Deras verkningsmekanism bygger på blockering av enzymet cyklooxygenas. Detta enzym föreligger i kroppen i två varianter, COX 1, som hjälper till att skydda magen och tarmarna, samt COX 2, som är förknippat med smärta och inflammation. Genom att icke-specifika NSAID blockerar både COX 1 och COX 2 kan de ha negativa effekter på mage/tarm. För att försöka skydda patienterna mot sådana negativa effekter förskrivs ibland magsyrahämmande läkemedel, exempelvis omeprazol, tillsammans med NSAID.

Celebra är i stället en specifik COX 2-hämmare och riktar sig bara mot denna variant av cyklooxygenas. Därmed begränsas smärta och inflammation, utan att de gynnsamma effekterna av COX 1 på magsäck och tarmar blockeras, vid användning av Celebra i rekommenderade doser.

Studien
Studien var prospektiv, dubbelblind och placebokontrollerad, och pågick i fyra veckor. Den var utformad för att ge information om effekten på slemhinnan i tunntarmen vid användning av NSAID respektive specifika COX 2-hämmare. Deltagarna var friska försökspersoner mellan 18 och 70 år, som efter en stabiliseringsperiod om två veckor slumpmässigt delades in i en av tre studiegrupper. De fick antingen Celebrex 200 mg två gånger dagligen, naproxen 500 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg dagligen, eller placebo, under två veckors behandling. Sammanlagt fullföljde 339 deltagare studien.

Ytterligare information om studien och dess resultat framgår av det abstract som bifogas.

1) Mer information om kameratekniken finns på www.givenimaging.com

För ytterligare information om studien:
Petra Eurenius, informationsansvarig, Pfizer AB, smärta, tel 08 695 45 97 / 070 268 13 92.

För ytterligare information om kapselendoskopi:
Ervin Tóth, överläkare på medicinkliniken och verksam vid enheten för endoskopi, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö, tel 040 33 10 00.

Celecoxib is associated with fewer small bowel lesions than naproxen+omeprazole in healthy subjects as determined by capsule endoscopy

Jay L Goldstein1, Glenn Eisen2, Blair Lewis3, Ian Gralnek4, John G Fort5, Steve Zlotnick5
1University of Illinois, Chicago, IL; 2Vanderbilt University, Nashville, TN; 3 Mount Sinai Med Center, New York, NY, 4 VA Greater Los Angeles Healthcare System and David Geffen School of Medicine at UCLA; 5Pfizer Inc, Peapack, NJ

Purpose: To determine the incidence of small bowel lesions associated with use of celecoxib, naproxen+omeprazole, and placebo over a 2-wk period using capsule endoscopy.

Methods: Healthy subjects (18-70 y) without active or history of GI disease were included in this prospective, double blind trial. Subjects who had used H2RAs, misoprostol, PPIs, aspirin, COX-2 specific inhibitors or NSAIDs >3 times/wk within 2 wk prior to enrollment were excluded. After a 2-wk run-in, subjects underwent a baseline capsule endoscopy (Given® Imaging M2A). Those free of small bowel mucosal breaks or blood were randomized to celecoxib (200 mg BID), naproxen (500 mg BID)+omeprazole (20 mg QD), or placebo for 2 wks and underwent a second capsule endoscopy. Capsule endoscopy readings were reviewed and scored by an independent, blinded adjudication committee based on predefined criteria. Primary endpoint was mean number of mucosal breaks in the small bowel; secondary endpoint was incidence of subjects with >1 mucosal break.

Results: Of 462 patients screened, 356 subjects were randomized to treatment. Background rate of detectable small bowel lesions in healthy volunteers was 13.8%. Mean number of small bowel mucosal breaks and incidence of subjects with >1 mucosal break was significantly higher with naproxen/omeprazole compared to celecoxib or placebo (Table). Relative risk for small bowel mucosal breaks was 2.23 (95% CI 1.02, 4.88; p=0.04) for celecoxib vs placebo; 7.46 (3.81, 14.62; p<0.001) for naproxen+omeprazole vs placebo; and 3.51 (2.22, 5.53; p<0.001) for celecoxib vs naproxen+omeprazole.

Conclusions: The unexpectedly high baseline rate of muscosal breaks and detectable small bowel lesions in healthy volunteers suggests the need for a placebo arm in future capsule endoscopy trials. The higher incidence of small bowel mucosal injury with naproxen+omeprazole compared to celecoxib demonstrates that nonspecific NSAIDs are commonly associated with significantly greater small bowel damage even with a PPI than with celecoxib, a COX-2 specific inhibitor.