Skip to main content

Största priset för svensk reumatologisk forskning: Tore Saxne och Dick Heinegård får Wyethpriset

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:13 CET

Professor Tore Saxne och professor Dick Heinegård, båda vid Lunds Universitet, belönas med Wyethpriset för upptäckter som leder till snabbare och enklare diagnos av reumatiska ledsjukdomar.

Med en prissumma på 400 000 kronor är Wyethpriset det största priset för svensk reumatologisk forskning. Wyethpriset inrättades 2003 i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Wyeth AB. Pristagaren utses av SRF efter bedömning av en internationell kommitté bestående av vetenskapligt högt rankade professorer och forskare.

– Den forskning som Tore Saxne och Dick Heinegård bedriver är banbrytande och har med rätta fått stor internationell spridning. Det visar att svensk reumatologisk forskning tillhör absolut världsklass, säger docent Ronald van Vollenhoven, vetenskaplig sekreterare i SRF.

Priskommitténs motivering:
”Professor Tore Saxne och professor Dick Heinegård har banat vägen för avgörande kunskaper om hur skador i leden vid olika reumatiska sjukdomar uppstår och kan förebyggas. Tillsammans har de utvecklat nya tekniker för att tidigt upptäcka förändringar i leden vid artros och ledgångsreumatism. Deras forskning bygger broar mellan dagens forskning och framtidens sjukvård.”

”Deras upptäckter har fått stor internationell uppmärksamhet. Som enda forskare i Skandinavien har paret Saxne och Heinegård mottagit the EULAR Prize in Rheumatology, som utges av EULAR, the European League Against Rheumatism. Dessutom har amerikanska National Institute of Health (NIH) belönat deras artrosforskning med stort forskningsanslag.”

– Forskningen är särskilt betydelsefull eftersom ledsjukdomar som artros och ledgångsreumatism är folksjukdomar med stora samhällsekonomiska konsekvenser som följd. Forskningen är helt i linje med Wyethprisets syfte: att belöna upptäckter som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar, säger Ronald van Vollenhoven.

Prisutdelning
Wyethpriset delas ut torsdagen den 30 november av Göran Skoglund, forskningschef på Wyeth AB, tillsammans med Docent Ronald van Vollenhoven, vid en prisceremoni arrangerad av SRF i samband med föreningens vetenskapliga program under Riksstämman i Göteborg. Direkt efter prisutdelningen håller pristagarna en vetenskaplig föreläsning.

Om Svensk Reumatologisk Förening
Svensk Reumatologisk Förening är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen av Sveriges reumatologer och är knuten till Svenska Läkaresällskapet. Läkare under utbildning till specialist i reumatologi samt andra läkare och övrig sjukvårdspersonal med intresse för reumatiska sjukdomar är välkomna som medlemmar.

För mer information kontakta
Professor Dick Heinegård, Avdelningen för bindvävsbiologi, Lunds Universitet, 046-222 85 71, 070-822 8570
Professor Tore Saxne, Reumatologkliniken, Lunds Universitetssjukhus, 046-17 16 27, 070-998 5600
Docent Ronald van Vollenhoven, vetenskaplig sekreterare SRF, 08-517 70 00, 073-978 9158
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Pressmeddelanden om tidigare vinnare se här.

Fler pressmeddelanden om reumatiska sjukdomar i pressrummet se här.

Om Wyeth
Wyeth är ett innovativt och forskningsdrivet globalt läkemedelsföretag. I Sverige är Wyeth ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen med produkter inom centrala nervsystemet, dermatologi, gastroenterologi, hemofili, infektion, kvinnohälsa, onkologi, reumatologi, transplantation/immunologi och vacciner. www.wyeth.com, www.wyeth.se

Sedan oktober 2009 är Wyeth en del av Pfizer. Det sammanslagna företaget har ett stort antal läkemedel inom många olika behandlingsområden. Pressinformation om de läkemedel som Wyeth har marknadsföringstillstånd för finns nu här i Pfizers pressrum på MyNewsdesk.

Se även www.enbrel.se, www.rorelse.se, www.psoriasisguiden.se