Skip to main content

Lyrica godkänt för behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:12 CEST

EU-kommissionen har godkänt Lyrica (pregabalin) för behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD) hos vuxna. Generaliserat ångestsyndrom är ett vanligt och kroniskt psykiatriskt tillstånd som präglas av stark oro och ångest. Psykisk ohälsa är den näst vanligaste anledningen till att man söker sjukvård idag. Generaliserat ångestsyndrom beräknas drabba cirka fem procent av befolkningen någon gång under livet.

- Generaliserat ångestsyndrom (GAD) utmärks av återkommande oro och ångest, muskelvärk, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. Tillståndet innebär nedsatt arbetsförmåga och sänkt livskvalitet samt medför en ökad risk för depression. Det är en kronisk, funktionshämmande störning. GAD är underbehandlat idag, säger Christer Allgulander, docent och specialistläkare i allmänpsykiatri vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Godkännandet av Lyrica bygger på resultaten från fem randomiserade, dubbelblinda kliniska studier, som omfattar över 2000 patienter. Data från dessa fem placebokontrollerade studier tillsammans visar att Lyrica ger snabb och långvarig lindring av symtomen vid GAD. Redan under den första veckan av behandlingen gav Lyrica signifikant lindring av både de psykiska symtomen (oro, nedstämdhet och spänning) och kroppsliga besvär som huvudvärk och muskelvärk.

- Lyrica är ett innovativt läkemedel för patienter med GAD och har i behandlingsstudier visat snabb och väl så god effekt som gängse behandlingar. De vanligaste rapporterade biverkningarna var yrsel och dåsighet, men de flesta var lätta till måttliga och oftast dosberoende. Lyrica är därför ett välkommet och potentiellt värdefullt alternativ till gängse läkemedelsbehandlingar och kan också utgöra en effektiv behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi, säger Christer Allgulander.

Lyrica har utvecklats av Pfizer och är förutom för GAD också godkänt för indikationerna perifer neuropatisk smärta och som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall vid epilepsi.


För ytterligare information:
Christer Allgulander, docent och specialistläkare i allmänpsykiatri vid Karolinska institutet i Stockholm, tfn: 0706-96 50 60
Annelie Barkelund, informationschef Pfizer AB, 0768-89 29 75

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com