Skip to main content

Malin Parkler ny vd för Pfizer AB

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 12:00 CEST

Malin Parkler har tillträtt som ny vd för det svenska marknadsbolaget i samband med en omorganisation som Pfizer nyligen genomfört. Malin har en bred erfarenhet från flera positioner inom bolaget, senast som affärsområdesansvarig för primärvårdsprodukter och bolagets tjänsteutbud. Malin Parkler efterträder tidigare vd, holländaren Edward Lysen.

Pfizer är sedan länge aktivt inom LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Idag den 23 maj har Malin Parkler valts in i LIFs styrelse. Som ett led i att stärka företagets engagemang inom läkemedelsområdet och life science i Sverige utvidgar Pfizer sitt engagemang. Tidigare i veckan valdes Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer, in i styrelsen för SwedenBIO, branschorganisation för life science sektorn i Sverige. SwedenBIOs medlemmar verkar inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicinteknik och diagnostik.

Pfizer i Sverige har närmare 450 medarbetare som arbetar inom sälj, marknad, kliniska prövningar och produktion. I Sverige pågår just nu på ett 60-tal prövningscentra flera kliniska studier inom hjärta-kärl, diabetes, inflammation och onkologi. Pfizer har även ett forskningssamarbete med Karolinska Institutet samt ett forskningsavtal med svenskbaserade KaroBio.

– Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för en hälso- och sjukvård i världsklass som investerar i bra vård, nya behandlingar och läkemedel. Vi vill också att Pfizer fortsätter investera i Sverige med kliniska prövningar, forskningssamarbeten och tillverkning. För att skapa en bra plattform för vår industri där kvaliteten, kompetensen och kunskapen är på hög nivå krävs ett bra samarbete mellan industri, akademi och vård. Vår ambition är att Pfizer kommer fortsätta vara en värdefull part i denna process, säger Malin Parkler.

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer AB, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com Malin Parkler, vd Pfizer AB, 070-322 18 60, malin.parkler@pfizer.com

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Bifogade filer

PDF-dokument