Skip to main content

Merck och Pfizer presenterar data för avelumab vid sju olika cancerformer under ASCOs årliga möte

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 08:31 CEST

  • 14 abstracts om avelumab belyser viktiga framsteg som gjorts i forskningssamarbetet mellan Merck och Pfizer
  • Två muntliga presentationer: Avelumab för sekundär behandling av metastaserande Merkelcellskarcinom och för avancerat mesoteliom
  • Data som presenteras bidrar till den ökande förståelsen för den potentiella rollen för avelumab i behandlingen av en lång rad cancerformer
  • Det kliniska programmet JAVELIN går snabbt framåt

Merck och Pfizer meddelar idag att data för avelumab vid sju olika cancertyper kommer att presenteras vid American Society of Clinical Oncologys (ASCOs) 52:a Annual Meeting som hålls den 3-7 juni 2016 i Chicago. Flertalet presentationer är från det snabbt växande kliniska programmet JAVELIN, med nya studieresultat kring ett antal svårbehandlade cancerformer, bland annat data från den centrala Fas II-prövningen av avelumab för sekundär behandling av metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC). Andra data som presenteras rör mesoteliom, adrenokortikalt karcinom, icke-småcellig lungcancer, samt urotelial cancer och cancer i magsäck och äggstockar, samt uppdaterade säkerhetsdata.

”En av våra höjdpunkter på ASCO kommer att bli de nya data för avelumab i sekundär behandling av metastatiskt Merkelcellskarcinom”, säger Luciano Rosetti, M.D., Executive Vice President, Global Head of Research & Development , Merck Biopharma. ”Då det för närvarande inte finns några godkända behandlingar mot denna sällsynta och aggressiva form av cancer innebär dessa kliniskt betydelsefulla data ett genombrott för denna svårbehandlade tumörtyp”.

Sedan ASCO 2015 har samarbetet mellan Merck och Pfizer gjort väsentliga framsteg. Utvecklingsprogrammet JAVELIN för avelumab omfattar nu 30 pågående kliniska program och nio pivotala studier. I maj 2016 omfattar JAVELIN cirka 2 200 patienter som behandlas för mer än 15 olika tumörtyper.

Avelumab är en fullt human antikropp, specifik för ett protein på tumörceller kallat PD-L1, eller Programmed Death-Ligand 1. Som en ”checkpoint inhibitor” tros avelumab ha en dubbel verkningsmekanism som gör det möjligt för immunsystemet att finna och angripa cancerceller. Genom att binda till PD-L1 kan avelumab förhindra tumörceller från att använda PD-L1 som skydd och därmed exponera cancercellerna för anti-tumör svar. Avelumab tros också hjälpa vita blodceller som NK-celler (natural killer cells) att hitta och attackera tumörer i en process som kallas antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC).

De abstracts avseende Avelumab som kommer att presenteras vid ASCO finns tillgängliga på ASCOs hemsida

Om alliansen Merck-Pfizer
Immunonkologi är ett område med högsta prioritet för Merck och Pfizer. Tanken med företagssamarbetet är att dra nytta av varandras kunskaper och styrkor och ytterligare utforska den terapeutiska potentialen hos avelumab. PD-L1-hämmaren avelumab är ursprungligen utvecklad av Merck och Pfizer bidrar med lång erfarenhet inom onkologi och en större organisation. Företagen kommer att samarbeta inom 20 högprioriterade kliniska utvecklingsprogram inom immunonkologi och kommer gemensamt att finansiera utvecklingskostnader och framtida marknadsföring.

För mer information kontakta:
Ulrika Goossens, Kommunikationschef, Pfizer,
e-post: ulrika.goossens@pfizer.com, tel 0768 892957

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se