Skip to main content

Metaanalys med 41000 patienter visar på hjärt/kärlsäkerhet för läkemedel vid ledvärk

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:38 CET

En metaanalys som omfattar fler än 41 000 patienter visar ingen förhöjd risk för hjärt/kärlhändelser vid användning av Celebra i jämförelse med äldre NSAID, vid artros, reumatoid artrit, ryggsmärtor och Alzheimers sjukdom.[1]

Metaanalysen presenterades på den 55e forskningskongressen vid American College of Cardiology (ACC). Det årliga symposiet samlar över 17 000 hjärtläkare från hela världen.

Forskarna bakom studien har sammanställt och jämfört data från studier med Celebra och äldre NSAID såsom diklofenak, ibuprofen och naproxen. Metaanalysen visar att förekomsten av hjärt/kärlhändelser är lika låg för Celebra som för äldre NSAID.

Analysen bygger på omfattande kliniska studiedata, i form av detaljerade studie rapporter. De granskade studierna var randomiserade och dubbelblinda. Studiedata ger underlag till en solid bedömning av förekomst och risk för hjärt/kärlhändelser i samband med behandling av artros och reumatism.

– Min förhoppning är att resultaten bidrar till att Celebra fortfarande används som ett bra behandlingsalternativ för patienter med reumatoid artrit och artros, särskilt till patienter med hög risk för gastro/intestinala biverkningar och låg risk för hjärt/kärl biverkningar säger Eva Dahl, leg. läk och chef Medical Affairs, Pfizer AB. Det är positivt med en så omfattande metaanalys som ger ett robust underlag för bedömning av hjärt-kärl säkerheten för Celebra och äldre NSAID.

Tidigare studier har visat att Celebra ger signifikant färre mag/tarm biverkningar än äldre NSAID[2], allt från mindre magbesvär till potentiellt livshotande komplikationer[3].

[1] White WB, Borer JS, Gorelick PB, et al. Cardiovascular events in clinical trials involving over 41,000 patients evaluating the cyclooxygenase-2 inhibitor celecoxib. Presented at ACC, 2006
[2] Deeks et al. Efficacy, tolerability, and upper gastrointestinal safety of celecoxib for treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis: systematic review of randomised controlled trials. BMJ. 2002; 325:619-623.
[3] Blower AL, Brooks A, Fenn GC, et al. Emergency admissions for upper gastrointestinal disease and their relation to NSAID use. Aliment Pharmacol Ther 1997; 11: 283-291

Ytterligare information gällande metaanalysen:

* Effektmåtten var icke dödlig hjärtinfarkt, stroke, samt kardiovaskulär död.
* Patientgrupperna var jämförbara; 19 773 Celebraanvändare (5 651 patientår) och 13 990 användare av äldre NSAID-preparat (4 386 patientår).
* Metaanalysen presenterades även för reumatologer vid den amerikanska reumatologkongressen ACR i november 2005.
* NSAID står för icke steroidbaserade antiinflammatoriska läkemedel.För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Dahl, leg. läk och chef Medical Affairs, Pfizer AB, 08-550 52 417
Petra Eurenius, informationschef, Pfizer AB, tel: 08-550 52 955

__________________________________________________________________________

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.