Skip to main content

Miljoner svenskar riskerar hälsan genom köp av läkemedel från olagliga nätapotek

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 00:01 CET

Ny undersökning visar omfattningen av svenskarnas bidrag till den illegala handeln med läkemedel

En av de största undersökningarna i sitt slag uppskattar att marknaden för falska läkemedel i Sverige omsätter ca 860 miljoner kronor om året,1,2. Förfalskade läkemedel kan i princip innehålla vad som helst och tillverkas inte efter reglerade eller kontrollerade former. De utgör ett direkt och växande hot mot folkhälsan.

Hittills har det varit svårt att sätta ett värde på storleken av den svenska marknaden för falska läkemedel. Undersökningen ”Cracking Counterfeit Europe” som genomförts av Pfizer visar på förekomsten av en massiv illegal handel. De nya uppgifterna kommer endast några veckor efter att EU kommissionären Gunter Verheugen, tillkännagivit att 34 miljoner falska tabletter beslagtagits vid de europeiska gränserna på endast två månader.3 Antalet falska läkemedel som upptäcks vid EU-gränserna har ökat från 560 598 artiklar under 2005 till 4 081 056 under 2007, en ökning med sju gånger på två år.4,5

Den nya undersökningen visar att en av sex av de tillfrågade 1 000 personerna i Sverige, vilket motsvarar en miljon människor av hela befolkningen, svarade att de köpte receptbelagda läkemedel från olagliga källor.1,2 Det som oroar är att resultaten tyder på att det finns många1 svenskar som köper receptbelagda läkemedel på Internet utan recept från läkare. Det uppskattas att mellan 50 och 90 % av de läkemedel som köps från källor på nätet är falska.6,7

Enligt undersökningen är de huvudsakliga skälen till att folk överväger att handla läkemedel på nätet att spara tid och pengar. Mer än en tredjedel av svenskarna i undersökningen (38 %) gör det med hänvisning till att det är snabbt och bekvämt1 och 42 % uppgav att de ville spara pengar1.

Den krassa verkligheten är att falska läkemedel kan innehålla skadliga ämnen, såväl råttgift, borsyra som blyfärg har förekommit.8,9 De tillverkas ofta av personer som saknar lämplig utbildning6 och de kan innehålla för mycket, för litet eller ingenting alls av det aktiva ämne som de ska innehålla.10,11 Dessa falska läkemedel kan därför leda till allvarliga skador vilka kan orsaka dödfall.11

Dr. David Gillen, Vice president Medical Affairs Pfizer Europa, säger: ”Svenskarna riskerar sin hälsa och bidrar till den kriminella ekonomin genom att köpa läkemedel utanför de vanliga hälso- och sjukvårdssystemen.”

Stor omedvetenhet om riskerna

En av fyra (22 %) av personerna i undersökningen ansåg inte att det innebär någon risk att ta receptbelagda läkemedel utan läkarordination.1 Trots detta svarade majoriteten (74 %) att om de hade vetat att läkemedlen kunde vara falska, skulle det påverka sannolikheten för att de skulle köpa dem.1

”Detta pekar på ett tydligt behov av att öka medvetenheten och utbilda allmänheten. Människor är inte bara omedvetna om de mycket påtagliga riskerna med falska läkemedel, de tänker inte på att de bidrar till en illegal marknad, säger David Gillen”

Eftersom 49 % använder Internet för att söka efter information och råd om hälsa,1 är det troligt att problemet kommer att öka. ”Cracking Counterfeit Europe” startades för att avslöja omfattningen av problemet med falska läkemedel i Europa och fastställa varför allmänheten köper receptbelagda läkemedel från olagliga källor. Läkemedelsbranschen samarbetar med tillsynsmyndigheter, tull, polis, rättsliga instanser och handelsorganisationer för att avslöja och åtala företag som handlar med falska läkemedel, medan denna rapport avslöjar själva omfattningen av problemet och orsakerna till att folk fortsätter att underhålla marknaden.

Jim Thomson, ordförande för European Alliance for Access to Safe Medicines menar: ”Denna undersökning visar mycket tydligt att ett alarmerande antal människor riskerar sin hälsa genom att välja bort hälso- och sjukvårdssystemet. När det gör det, det vill säga när de köper receptbelagda läkemedel utan recept, utsätter de sig för en mycket stor risk att få ett förfalskat preparat. Jag skulle vilja ställa frågan till alla patienter som funderar över ett sådant köp: Vart vänder du dig om det uppstår en komplikation, biverkan eller, för all del, om effekten helt enkelt uteblir?”

”Budskapet är enkelt – om du vill bli frisk och hålla dig frisk, gå till doktorn och ta enbart receptbelagda läkemedel som en legitimerad person inom vården har ordinerat.”

Övrigt samt länkar:

 • Vilka Internetapotek har tillstånd? Apoteket AB är idag det enda Internet apotek som har tillstånd att sälja receptbelagda läkemedel i Sverige. Fler kommer sannolikt inom kort i och med apoteksomregleringen. Den som är osäker kan kontakta Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.
 • Om man är tveksam till äktheten hos något läkemedel man har bör man kontakta sin läkare eller sitt apotek.
 • Läkemedelsförsäkringen i Sverige gäller inte om man köpt läkemedel på illegala nätsidor. 
 • Se filmen om förfalskade läkemedel i Sverige på Läkemedelsverkets informations-kampanjsajt: www.crimemedicine.com
 • Tips: Uppseendeväckande informationskampanj i Storbritannien: www.realdanger.co.uk

Pressbilder på falska läkemedel, illegal tillverkning och laboratorietester finns på: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

För ytterligare information kontakta:

Petra Eurenius, Kommunikationschef, Pfizer AB, tel. 0768 892955.

Kate Chandler, Pip Rogan eller Mani Reel hos The Red Consultancy som genomfört undersökningen tel. 020 7025 6500 eller e-post pfizerteam@redconsultancy.com

 

 

Om undersökningen

Denna undersökning har genomförts av Nunwood på uppdrag av Pfizer Inc. och omfattade 14 000 män och kvinnor från 14 länder i Europa, varav 1 000 svenskar. Undersökningen genomfördes mellan den 27 oktober och den 8 november 2009.

 

Om Pfizer

Pfizer Inc, världens största forskningsbaserade läkemedelsföretag, upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför receptbelagda läkemedel inom 11 behandlingsområden, bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, smärta, centrala nervsystemets sjukdomar och infektionssjukdomar, t.ex. HIV/AIDS. Pfizer är också världens största veterinärmedicinska företag.

Pfizer Inc. har omkring 85 000 anställda över hela världen som alla arbetar för en friskare värld. Pfizer utför mer biomedicinsk forskning än någon annan organisation och sysselsätter 12 000 personer vid fyra större FoU-anläggningar över hela världen, bland annat i Sandwich i Kent i Storbritannien. Pfizer investerar drygt 550 miljoner GBP i FoU i Storbritannien om året – det är mer än 10 miljoner GBP i veckan.

Pfizers europeiska huvudkontor för forskning och utveckling ligger i Sandwich i Storbritannien. Det brittiska huvudkontoret finns i Surrey och är huvudleverantör av läkemedel till brittiska hälso- och sjukvården.

Referenser

 • Nunwood survey data November 2009. Online consumer survey, participants 14,000. Countries included the UK, Belgium, Switzerland, Spain, Norway, Denmark, Sweden, Austria, Germany, France, Italy, Netherlands, Finland and Ireland.
 • Nunwood Market Population stats 2008
 • The Independent. Fake drugs on the rise in the EU. 8 December 2009. Last accessed 08.01.10. http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/fake-drugs-trade-on-the-rise-eu-1835977.html
 • Report on community customs activities on counterfeit and piracy, European Union, Taxation and Customs Union, 2007. Last accessed November 2009 from http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics2007.pdf  
 • Faucherand P. The evolving problem of counterfeiting and piracy. Presentation at Workshop in the Application of Targeted Risk Management on IPRs for Customs and Economic Police. 2-6 April 2007. Last accessed November 2009 from http://www.ecap-project.org/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/national/Vietnam/customs_apr_2007/pierre_faucherand_engl.pdf
 • European Alliance for Access to Safe Medicines: The Counterfeiting Superhighway, 2008, Medicom
 • In-PharmaTechnologist News. Last accessed October 2009 from http://www.in-pharmatechnologist.com/Industry-Drivers/The-globaldisaster-of-fake-internet-pharmacies
 • Solomon, S. BC Woman killed by fake drugs bought online. National Review of Medicine. 2007; 4:13
 • Pfizer data on file
 • WHO factsheet. Counterfeit medicines. Last revised 14 November 2006. Last accessed November 2009 from http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/ImpactF_S/en/
 • WHO and IMPACT factsheet. Counterfeit drugs kill! Last accessed November 2009 from http://www.gphf.org/images/downloads/impactbrochure.pdf

  Bifogade filer

  Word-dokument