Skip to main content

Nästan var fjärde svensk tappar hår - men inte ens hälften talar om problemet

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 11:40 CEST

I en nyligen genomförd Gallup-undersökning bland män och kvinnor mellan 20 och 60 år uppger nästan var fjärde, eller 22 procent, att de är tunnhåriga eller tappar hår. Trots att attraktiviteten och självkänslan påverkas i många fall är det inte ens hälften av de drabbade som tar upp sitt håravfall med någon annan.

Gallup genomförde i april 2004 på uppdrag av Pfizer en telefonundersökning bland ett slumpmässigt och riksomfattande urval svenskar. 1000 personer mellan 20 och 60 år tillfrågades om de är tunnhåriga eller tappar hår. Av dessa svarade nästan var fjärde, 22 procent, ja. Undersökningen visar att håravfall är vanligare bland män än bland kvinnor. 33 procent av männen tappar hår mot 11 procent av kvinnorna. Tunnhårighet är allra vanligast i åldersgruppen 51-60 år där 28 procent är drabbade.

Tunnhårighet påverkar vardagen
Nästan hälften (48 procent) av dem som är tunnhåriga/tappar hår tänker ofta på detta. En av tio (9 procent) gör det dagligen, en något större andel (14 procent) gör det någon gång i veckan och var fjärde (25 procent) gör det någon gång i månaden. Kvinnor tänker mycket oftare på sina problem med tunnhårighet och håravfall än vad män gör.
Tunnhårighet och håravfall inverkar framför allt på självkänslan. 14 procent menar att attraktiviteten påverkas – lika många att självkänslan får sig en törn. En av tio (9 procent) tycker att manligheten eller kvinnligheten påverkas och något färre, 7 procent, att det inverkar på humöret. Kvinnor upplever i betydligt högre grad än män att deras självkänsla, kvinnlighet (manlighet för männen) och humör påverkas.

Inte ens hälften pratar om sina problem
Håravfall och tunnhårighet är ett känsligt och tabubelagt problem. Bara 44 procent av de drabbade talar med någon om besvären. De man pratar med är en vän (46 procent), sin partner (35 procent), sin frisör (33 procent), en arbetskollega (30 procent) och var fjärde (25 procent) pratar med någon i släkten. Endast ett fåtal tar upp tunnhårighet eller håravfall med sin läkare eller psykolog. Fler kvinnor än män talar med någon om problemen.

”Löser” problemet med schampo och ny frisyr
Trots att det finns receptfri medicinsk behandling för att bromsa upp ärftligt håravfall är det få av de drabbade som använder det. Av de svenskar som är tunnhåriga anpassar var tredje (33 procent) frisyren till besvären. 16 procent väljer istället att använda hårprodukter som ger volym och nästan lika många (15 procent) använder någon form av huvudbonad eller rakar huvudet.


Rogaine hjälper vid ärftligt håravfall
Ungefär 280 000 svenska kvinnor och 480 000 svenska män har ärftligt håravfall. Håravfall är till 95 % ärftligt betingat och man kan ärva det från både fars och mors sida. Rogaine bromsar upp ärftligt håravfall och finns som Rogaine för kvinnor, Rogaine för män och Rogaine Forte för män. Rogaine innehåller den aktiva substansen minoxidil som tränger in i hårbotten och stimulerar svaga hårsäckar så att de kan återfå sin styrka och producera nya hårstrån. Vid användning av Rogaine för män och Rogaine för kvinnor märks effekten efter fyra till åtta månader; två av fem användare får dessutom viss håråterväxt.
Effekten av Rogaine Forte märks ofta redan efter två månader och så många som tre av fem män får håråterväxt. Rogaine Forte är den effektivaste receptfria behandlingen mot tidiga former av ärftligt håravfall.

Vill du ha mer information om Rogaine eller beställa Gallup-undersökningen?
Kontakta Elisabeth Sahlberg, informationschef, Pfizer AB. Tel 08- 695 46 01, mobil 070- 525 46 01, e-post: elisabeth.sahlberg@pfizer.com

Pressbilder finns på http://www.pfizer.se/

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.