Skip to main content

Nu lanseras Toviaz – ett nytt effektivt läkemedel mot överaktiv blåsa

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 11:25 CEST

Omkring 800 000 svenskar har överaktiv blåsa. Besvären kännetecknas av att man kissar ofta, har trängningar och inte alltid hinner till toaletten i tid. Nu finns läkemedlet Toviaz tillgängligt för svenska patienter. Toviaz lugnar den överaktiva blåsan så att den drabbade inte behöver springa på toaletten lika ofta och risken för urinläckage minskar (1). Toviaz ger patienter med överaktiv blåsa möjligheten att leva ett aktivare liv (2).

- Nu kan personer med överaktiv blåsa erbjudas ett nytt behandlingsalternativ. Toviaz lindrar effektivt patientens mest besvärliga symtom som trängningar, frekventa toabesök och urinläckage. Toviaz är uppföljaren till Detrusitol SR som är Sveriges mest använda läkemedel vid överaktiv blåsa, säger Hanna Schatz, överläkare vid Urologiska Kliniken vid Universitetssjukhuset i Malmö.

Toviaz förbättrar livskvaliteten
Överaktiv blåsa ger kraftigt försämrad livskvalitet för många drabbade. Depression, oro, sömnlöshet och social isolering är inte ovanligt. Forskning visar att Toviaz hjälper sju av tio patienter med överaktiv blåsa (3). Behandling med Toviaz gör att man kan delta i fler aktiviteter i och utanför hemmet, de sociala relationerna förbättras och välbefinnandet och självkänslan stärks (2).

Bättre hjälp för dem med svåra besvär
Toviaz kan skrivas ut i två styrkor - 4 mg och 8 mg. Effektskillnaden är signifikant mellan den lägre och den högre dosen (4). Detta är unikt bland de moderna antimuskarina (blåslugnande) läkemedlen. Möjligheten med högre dosering är extra viktigt för patienter med svåra besvär (5).

Toviaz är i tablettform och tas en gång om dagen. Läkemedlet ger effekt inom två veckor från behandlingsstart (4). Toviaz har i studier visat sig vara ett säkert läkemedel som tolereras väl. Toviaz förskrivs på recept och finns nu tillgängligt på svenska apotek.

Uppföljaren till väldokumenterade Detrusitol
Toviaz, bestående av fesoterodin, är en vidareutveckling av det framgångsrika läkemedlet Detrusitol SR (tolterodin). Detrusitol är det bäst dokumenterade och mest använda läkemedlet i Sverige mot överaktiv blåsa. Totalt har mer än 12 miljoner patienter behandlats med Detrusitol världen över och inget annat läkemedel har hittills visat bättre effekt. Uppföljaren Toviaz har liksom Detrusitol sin bakgrund i svensk forskning.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Björkman, PR-ansvarig, Pfizer AB
Tel: +46 8 550 522 96
Mobil: +46 768 89 22 96
E-mail: cecilia.bjorkman@pfizer.com

 

Referenser:

1. Chapple C, et al. Eur Urol 2007; 52: 1204-12.
2. Kelleher C. BJUI 2008; 102: 56-61.
3. Nitti VW, et al.J Urol 2007; 178: 2488-94
4. Khullar V, et al. Urology 2008; 71: 839-73
5. Cardozi L et al. Int Urogynecol J 2008;19(Suppl 1): S38