Skip to main content

Ny behandling för patienter med Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:06 CEST

Revatio (sildenafil) är nu godkänt och subventionerat av Läkemedelsförmånsnämnden för behandling av PAH i funktionsklass III. PAH är en ovanlig men allvarlig sjukdom som är progressiv till sin natur och som leder till döden. Medianöverlevnaden efter diagnos för obehandlade patienter är 2,8 år.

Incidensen i Europa beräknas till 1-2 fall per en miljon invånare vilket i Sverige innebär tio till tjugo nya fall per år. Incidensen är dubbelt så hög för kvinnor jämfört med män.

Det finns idag ingen botande behandling vid PAH men behandlingsmöjligheterna har ökat avsevärt sedan mitten av 1990-talet med tillkomsten av flera nya läkemedel som bromsar eller vänder den ”onda cirkeln”.

I oktober 2005 godkände EMEA Revatio i Europa, och nu har alltså LFN beslutat att Revatio ska omfattas av subventionssystemet. Detta innebär att Revatio finns tillgängligt för behandling av svenska patienter.

Revatio har tilldelats status som särläkemedel – ”orphan drug”. Ett särläkemedel är ett läkemedel som används mot mycket sällsynta sjukdomar, men som på grund av höga kostnader och liten försäljningsvolym är svåra att utveckla för industrin. För att klassas som ett särläkemedel får sjukdomen endast förekomma hos högst 5 av 10 000 personer.

– Det är mycket glädjande att Revatio nu finns tillgängligt i Sverige för behandling vid PAH och att det omfattas av subventionssystemet. Många PAH-patienter och deras behandlande läkare har väntat på detta och nu är det följaktligen möjligt att förskriva Revatio till denna mycket behjärtansvärda patientgrupp, säger Åke Ohlsson-Önerud, medicinsk rådgivare på Pfizer AB.

Utvecklingen av Revatio, vilken innehåller samma substans (sildenafil) som Viagra, för att behandla patienter med PAH visar Pfizers åtagande att forska om och utveckla behandlingar mot tillstånd med otillfredsställda medicinska behov, inkluderande sällsynta tillstånd som PAH, oavsett kommersiell potential.

För mer information kontakta:
Carl Fredrik Johansson, informationschef hjärta/kärl Pfizer AB, telefon 070-7334160
Åke Ohlsson-Önerud, medicinsk rådgivare Pfizer AB, telefon 08-55052269

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com