Skip to main content

Ny behandling mot bröstcancer godkänd i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:34 CEST

Läkemedelsverket har godkänt en ny hormonell behandlingsmetod mot bröstcancer som väsentligt kommer att förbättra vården för tusentals svenska kvinnor.

– Återfallsrisken minskar med 30 procent, samtidigt som allvarliga biverkningar blir färre och lindrigare genom den nya behandlingen, säger Stig Holmberg, docent och överläkare på Kirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Mölndal.

Den nya behandlingsmetoden, som är en kombination av nuvarande standardbehandling mot östrogenberoende bröstcancer, Tamoxifen, och en ny typ av läkemedel, Aromasin (exemestan), har visat sig vara mycket effektiv. Det rör sig om en ”adjuvant” behandlingsmetod, vilket innebär att den sätts in efter kirurgi och strålbehandling för att motverka risken för återfall.

– Läkemedelsverkets godkännande kommer att förändra den svenska cancervården. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och drabbar var tionde kvinna under hennes livstid. Två tredjedelar av alla bröstcancerfall är östrogenberoende. Med nya effektivare behandlingsmetoder för den här stora patientgruppen sparas mycket onödigt lidande, säger Stig Holmberg.

En omfattande internationell studie IES (Intergroup Exemestane Study) ligger till grund för Läkemedelsverkets godkännande av den nya sekvensbehandlingen med Aromasin. I studien har man följt 4740 patienter när de har behandlats med Aromasin under drygt tre år, efter en inledande Tamoxifenbehandling på två till tre år. Resultaten är uteslutande positiva.

– Risken för återfall har minskat med drygt 30 procent. Samtidigt minskar en kombinerad behandling även risken för livmoderscancer eller cancer i det andra bröstet, samt för obehagliga biverkningar som blodproppar och flytningar, säger Stig Holmberg.

Sekvensbehandling med olika läkemedel har med fördel använts inom sjukvårdens skilda discipliner under en längre period och nu är det den alltså den återfallsförebyggande cancervårdens tur.

- En förklaring till varför kombinationen av Tamoxifen och Aromasin är så framgångsrik är att bröstcancerceller kan utveckla resistens mot en behandling efter ett par, tre års användning, säger Stig Holmberg.

En annan förklaring är att kvinnor och deras sjukdomsförlopp skiljer sig mycket åt. Genom fler olika alternativ kan man alltså skräddarsy vården bättre.

– Sekvensbehandlingens effektivitet är överlägsen. De patienter som inleder en östrogenbehandling framöver kommer att kunna erbjudas en bättre, säkrare och mer individanpassad vård. De tusentals svenska kvinnor som redan har påbörjat en Tamoxifen-behandling, har nu möjligheten att konsultera med sina läkare om ett eventuellt byte till Aromasin, säger Stig Holmberg.

För ytterligare information kontakta:
Stig Holmberg, docent och överläkare på Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal,
Tfn: 031- 343 15 94, 0703-794 277
Lars Nyman, medicinsk rådgivare, Pfizer AB, Tfn: 08- 519 06 431, 0708- 506 431
Carl-Fredrik Johansson, informationschef, Pfizer AB, Tfn: 08- 519 06 367, 0708- 506 367

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.