Skip to main content

Ny behandlinglingsmöjlighet för patienter med den svåra lungsjukdomen PAH när EMEA idag godkände Revatio i intravenös beredning

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 19:51 CET

Den europeiska kommissionen godkände idag en intravenös  beredning av läkemedlet Revatio (sildenafil). Revatio godkändes av EMEA för behandlig av patienter med den svåra lungkärlssjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) som annars använder Revatio i tablettform men som temporärt inte kan ta medicinen i denna form.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en allvarlig och progressiv sjukdom som drabbar uppskattningsvis 200 svenskar varje år och cirka 100 000 personer över hela världen.[i],[ii] Denna obotliga sjukdom kännetecknas av kontinuerligt högt blodtryck i lungartärerna, vilket leder till hjärtsvikt och för tidig död. [iii] PAH drabbar ofta människor i 20-40 års ålder och kan uppträda utan känd bakomliggande orsak men även i samband med andra sjukdomar såsom bindvävssjukdom. Revatio är nu den enda fosfodiesteras5 hämmaren med både oral och intravenös beredning som är godkänd inom EU för behandling av PAH. 

 - Pulmonell arteriell hypertension är en livshotande sjukdom och medicinsk behandling kan bidra till att fördröja dess skadeverkningar. Nu när Revatios injektionslösning har godkänts kan vi fortsätta behandlingen för vuxna patienter som temporärt inte kan ta den viktiga medicinen i tablettform, säger Jean-Luc Vachiery, professor i kardiologi och direktor vid Clinique Universitaire De Bruxelles Hopital Erasme i Belgien och tidigare ordförande för Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function inom European Society of Cardiology.

Revatios injektionslösning är avsedd för vuxna patienter som är stabila på Revatiotabletter.

- Godkännandet av Revatios intravenösa beredning är ett resultat av Pfizers satsning på att utveckla behandlingar som uppfyller ej tillgodosedda behov hos patienter med PAH, säger Cara Cassino, Vice President of Pulmonary Vascular Disease, Clinical Development and Medical Affairs, Pfizer. 

Om Revatio

Revatio godkändes för första gången av Europeiska kommissionen i oktober 2005. Revatio  finns som 20 mg tabletter, vilka tas tre gånger dagligen. Den rekommenderade dosen för Revatio för intravenös injektion är 10 mg som administreras tre gånger dagligen.

För mer information kontakta:

Åke Ohlsson-Önerud, medicinsk rådgivare, Pfizer AB, tfn: 08-550 522 69 eller 0768-892269

Susanne E Andersson, informationschef, Pfizer AB, tfn: 08-550 529 56 eller 0768-892956

[i] Zhao YD, Courtman DW, Deng Y, et al. Rescue of monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension using bone marrow—derived endothelial-like progenitor cells: efficacy of combined cell and eNOS gene therapy in established disease. Circ Res. 2005;96:442-450.

[ii] Datamonitor. New therapies for pulmonary arterial hypertension. Juli 2002.

[iii] National Heart Lung and Blood Institute. Pulmonary Hypertension. September 2008. Tillgänglig på: http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/pah/pah_all.html.

 _____________________________________________________________________________________

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Idag erbjuder Pfizer läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, onkologi, vacciner, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. Fokus för vår forskningsverksamhet ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com