Skip to main content

Ny bioteknologisk fabrik byggs i Strängnäs

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 11:06 CEST

Nu slutför Pfizer detaljplaneringen för att börja bygga en ny anläggning för bioteknologisk produktion i Strängnäs. Investeringen på 1,5 miljarder kronor lägger grunden för en flexibel och toppmodern anläggning, som stärker Pfizers kapacitet inom det snabbt växande bioteknologiska området.

Den nya produktionsanläggningen innebär flera fördelar. Förutom att optimera tillverkningen för Genotropin, blir det möjligt för Pfizer att tillverka flera bioteknologiska produkter i den nya anläggningen.

Zeibrant Lindqvist, vd för Pfizer Health AB, är tillfreds med planerna:
– Designen av den nya anläggningen är spännande och innovativ. Vi ser fram emot att ta ett nytt grepp i tillverkningen av Genotropin och nya bioteknologiska produkter.

Pfizer planerar att kunna ta den nya anläggningen för kommersiell produktion i drift år 2011. Till dess kommer nuvarande produktionsanläggning att fortsätta tillverka tillväxthormonet Genotropin. Konstruktionen av den nya anläggningen beräknas skapa cirka 200 byggjobb i regionen under de aktuella byggåren.

Simon Orchard, chef för Pfizer Health i Strängnäs, beskriver vad den nya anläggningen betyder för verksamheten:

– Anläggningen är plattformen för steget in i framtiden för vår verksamhet i Strängnäs. Det säkrar jobben för många av våra kolleger och stärker vår position som en nyckeltillgång för bioteknologisk produktion inom Pfizer.

Planeringsprocessen för den nya fabriken startade i juni 2005. Pfizers beslut att välja Strängnäs för den nya bioteknologiska produktionsanläggningen grundar sig på den kompetens som finns där.


För ytterligare information:
Zeibrant Lindqvist, vd Pfizer Health AB, tel 070-6243067
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Pfizer AB, tel 0768-89 29 51


Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.