Skip to main content

Ny Gallup-undersökning om svenskarnas motionsvanor: Hälften av alla svenskar drabbas av överansträngda muskler och leder – tre av tio använder smärtlindrande gel

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:07 CEST

Promenader, cykling och joggning är de vanligaste aktiviteterna som vi svenskar ägnar oss åt. Det visar en ny Gallup-undersökning om våra motionsvanor. Men det kostar på att vara i farten. Undersökningen visar att häften av alla svenskar drabbas av överansträngda muskler och leder några gånger om året eller oftare. Tre av tio svenskar använder smärtlindrande och inflammationsdämpande gel när de drabbas av lindriga besvär.

På uppdrag av Pfizer har Gallup genomfört en undersökning om svenskarnas motionsvanor och hur ofta man drabbas av träningsvärk och överansträngda muskler och leder. 1000 svenskar i åldern 18-74 år tillfrågades. Undersökningen visar att sextiofem procent av svenskarna rör på sig mer än en halvtimme om dagen. Män och kvinnor rör på sig ungefär lika mycket.

Promenader och cykling vanligast
Promenader (73 procent), cykling (38 procent) och joggning/löpning (19 procent) är de vanligaste aktiviteterna. Undersökningen visar på könsskillnader. Joggning/löpning, styrketräning och olika lagsporter är vanligare bland män – bland kvinnor är simning och gruppträning (t ex aerobics och Friskis & Svettis) vanligare.

Hälften drabbas av överansträngda muskler och leder Undersökningen visar att häften av alla svenskar (50 procent) drabbas av överansträngda muskler och leder några gånger om året eller oftare. Så många som 15 procent drabbas någon gång i veckan eller oftare. Tre av tio svenskar använder smärtlindrande och inflammationsdämpande gel vid överansträngda muskler, men lika många gör ingenting alls.

Dubbelverkande Ipren Gel – både smärtstillande och inflammationsdämpande
Sedan våren 2004 finns Ipren som gel. Forskning och vetenskapliga studier visar att Ipren, med den aktiva substansen ibuprofen, är ett effektivt och säkert preparat vid en rad olika smärttillstånd. Ipren Gel har begåvats med samma egenskaper. Den fungerar både smärtstillande och inflammationshämmande vid mild till måttlig smärta i samband med lättare muskel- och ledskador.

Ipren Gel är lätt att använda och verkar snabbt. Den stryks på och masseras in där det gör ont. Gelen är vattenbaserad och varken kladdar eller svider. Ipren Gel är för vuxna och barn från 16 år.

Pressbilder finns på www.pfizer.se

Kontaktpersoner:
Elisabeth Sahlberg, Informationschef, Pfizer.
Tel 08- 695 46 01; mobil 070- 525 46 01,
e-post: elisabeth.sahlberg@pfizer.com
Per Erik Kemlén, M.D, Medicinsk rådgivare, Pfizer
Tel 08-519 065 75; mobil 0733-68 65 75

* Undersökningen är gjord per telefon inom ramen för TNS Gallups omnibuss. Urvalet är ett hushållsrepresentativt individurval som är slumpmässigt och riksomfattande när det gäller den svenska allmänheten i åldern 18 - 74 år. Totalt tillfrågades 1 000 personer. Undersökningen genomfördes i september 2005.

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.