Skip to main content

Ny hemsida om krokiga fingrar

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 10:00 CEST

Dupuytrens sjukdom är en bindvävssjukdom som kan leda till att fingrar kröks i ett fixerat läge vilket kan vara mycket handikappande. Sjukdomen är särskilt vanlig bland nordbor och kallas även vikingasjukan. I Sverige uppskattas omkring åtta procent av befolkningen vara drabbad (1). Mycket få känner till namnet på sjukdomen. För att öka kunskapen om Dupuytrens sjukdom lanserar Pfizer www.krokigafingrar.se.

Dupuytrens sjukdom som på läkarspråk kallas Dupuytrens kontraktur har i regel ett långsamt fortskridande förlopp och drabbar bindväven i handflatan och fingrarnas insida. Sjukdomen kan leda till att fingrarna kröks i ett fixerat läge vilket kan vara mycket handikappande och ge stora problem i vardagen. En europeisk undersökning där även svenska patienter ingår, visar att nästan var tredje (32%) person med Dupuytrens kontraktur har problem med att klara av sysslor i sitt arbete på grund av sjukdomen och att nästan lika många upplever att sjukdomen är ett hinder vid fritidsaktiviteter (30%) (2).

Kändis utan namn
Trots att sjukdomen är relativt vanlig och mer än var tredje person har en personlig erfarenhet av sjukdomen (3) känner få till namnet Dupuytrens kontraktur. I en webbundersökning från oktober 2011 bland 2 000 svenskar framgår att endast två procent spontant svarade Dupuytrens kontraktur (3). Där ställdes frågan om man kände till eller hade hört talas om en sjukdom som innebär att ett eller flera fingrar kröks in mot handflatan i ett låst läge. I anslutning visades även en bild på en hand där sjukdomens olika steg illustrerades, se bild här.

60 procent svarade att de kände till symtomen men väldigt få kände till namnet på sjukdomen. Endast två procent svarade spontant Dupuytrens kontraktur och en procent svarade vikingasjukan. Totalt var det endast 18 procent av de tillfrågade som spontant kunde ange något namn på sjukdomen som illustrerades. Vanligaste svaret var att man trodde det handlade om en reumatisk ledsjukdom. Drygt nio procent svarade till exempel reumatism, reumatoid artrit eller artros.

Mer än var tredje har erfarenhet av sjukdomen
Vidare i undersökningen framkom emellertid att 40 procent av den svenska allmänheten har någon form av personlig erfarenhet av sjukdomen och att cirka sju procent angav att de själva hade Dupuytrens kontraktur. 7 av 10 drabbade har fått sin sjukdom diagnostiserad, men ungefär hälften hade aldrig behandlats. Av dem som visste att de hade sjukdomen (n=140) uppgav 73 procent att det påverkar deras dagliga liv mycket eller ganska negativt (3).

Ny hemsida www.krokigafingrar.se
För att öka kunskapen om Dupuytrens sjukdom lanseras nu www.krokigafingrar.se. På den nya hemsidan kan besökaren lära sig mer om Dupuytrens sjukdom och hur den kan behandlas. Här finns även självtest och berättelser från personer som har sjukdomen. Det går även att beställa en broschyr om Dupuytrens sjukdom.

Om Dupuytrens sjukdom
Dupuytrens sjukdom är en progressiv och delvis ärftlig bindvävssjukdom. Sjukdomen utvecklas vanligtvis långsamt och under lång tid. I ett tidigt stadium av sjukdomen bildas knölar i handflatan, till följd av en onormal bildning av förtjockad bindväv. De flesta får sjukdomen endast i denna lindrigare form. I nästa fas av sjukdomen kan en kännbar sträng av bindväv utvecklas som kröker och låser fingret vilket kan vara handikappande och ge stora problem i vardagen. Denna krökning av fingret kallas kontraktur.

Eftersom sjukdomen är särskilt vanlig i Norden (4) har den även kommit att kallas Vikingasjukan. De flesta som får sjukdomen är över 50 år (4). Sjukdomen är vanligare hos män. I Sverige drabbas ungefär var femte man över 60 år. För kvinnor är andelen lika stor när de passerat 80 år (5). Sjukdomen förekommer även hos yngre personer.

Om Xiapex
Xiapex (kollagenas clostridium histolyticum) är det första läkemedlet som utvecklats och godkänts för att behandla Dupuytrens kontraktur och som ges i injektionsform. Xiapex är ett alternativ till operation, vilket är ett större och mer komplicerat ingrepp (6).

Xiapex är ett biologiskt läkemedel. Det aktiva innehållsämnet är två typer av renade kollagenas som produceras naturligt av en bakterie vid namn Clostridium histolyticum. Kollagenas är ett enzym som bryter ner kollagen (7).

Xiapex ges som lokal injektion i den så kallade dupuytrensträngen som består till största delen av inlagrad kollagen. 24 timmar efter injektionen sträcks fingret ut med hjälp av läkare. Om kontrakturen kvarstår kan injektionen utföras igen. Behandlingen kan upprepas upp till tre gånger per sträng med omkring fyra veckors mellanrum (7). God injektionsteknik är ytterst viktig. Xiapex ska ges av läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av Dupuytrens kontraktur och som fått utbildning i hur Xiapex ska administreras. Med felaktig injektionsteknik finns en risk för skada på handens böjsena och andra omgivande vävnader som innehåller kollagen. Se film här hur en behandling med Xiapex kan gå till. Se även en bildserie här som visar behandling av Dupuytrens kontraktur och hur sjukdomen kan yttra sig.

Xiapex är sedan i mars 2011 godkänt i Europa för behandling av Dupuytrens kontraktur hos vuxna patienter med en kännbar (palpabel) så kallad dupuytrensträng. EU-godkännandet för Xiapex baseras på resultaten från två placebokontrollerade registreringsstudier; CORD I och CORD II. Studierna visar att Xiapex är ett effektivt och säkert alternativ till operation som hittills varit standardbehandlingen (8, 9). Läs mer i pressmeddelandet om EU-godkännandet och studieresultaten här.

Pfizer har försäljnings- och marknadsföringstillståndet för kollagenas clostridium histolyticum i Europa. I resten av världen är det Auxilium Pharmaceuticals Inc som har rättigheterna. I februari 2010 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kollagenas clostridium histolyticum under namnet Xiaflex.

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com
Aletta Falk, vetenskaplig rådgivare Pfizer, 0768-89 27 95, aletta.falk@pfizer.com

Fler pressmaterial och pressbilder om Dupuytrens kontraktur och Xiapex se Pfizer pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/dupuytrens-kontraktur

Se även www.krokigafingrar.se, samt för hälso- och sjukvpårdspersonal finns nu även www.xiapex.se

För mer information se även www.fass.se

Referenser
1. Denna uppskattning baseras på resultat från tre olika nordiska studier: a) Bergenudd H, Lindgarde F, Nilsson BE. Prevalence of Dupuytren’s contracture and its correlation with degenerative changes of the hands and feet and with criteria of general health. J Hand Surg [Br] 1993; 18(2): 254-257. b) Godtfredsen NS, Lucht H, Prescott E, Sorensen TI, Gronbaek M. A prospective study linked both alcohol and tobacco to Dupuytren’s disease. J Clin Epidemiol 2004; 57(8): 858-863. c) Finsen V, Dalen H, Nesheim J. The prevalence of Dupuytren’s disease among 2 different ethnic groups in northern Norway. J Hand Surg [Am] 2002; 27(1): 115-117.
2. Kantar Health Dupuytren’s Patient Journey Study 2010/2011. 1,392 patients aged 18+ years old across 9 European countries, commissioned and funded by Pfizer.
3. Undersökning genomförd av BrandClinic på uppdrag av Pfizer bland 2 000 slumpmässigt utvalda svenskar 18 år eller äldre, oktober 2011.
4. Townley WA et al. Dupuytren’s contracture unfolded. BMJ 2006; 332: 397-400.
5. NHS Choices website. Dupuytren’s contracture. Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Dupuytrens-contracture/Pages/Introduction.aspx
6. US Food and Drug Administration press release, 2nd February 2010.
7. EMA, http://www.ema.europa.eu web FASS, http://www.fass.se
8. Hurst LC et al. Injectable Collagenase Clostridium Histolyticum for Dupuytren’s Contracture (CORD I). NEJM 2003; 361: 968-79.
9. Gilpin D et al. Injectable Collagenase Clostridium Histolyticum: A New Nonsurgical Treatment for Dupuytren’s Disease. J Hand Surg 2010; 35(12): 2027-2038.

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Bifogade filer

PDF-dokument