Skip to main content

Ny indikation för välbeprövat biologiskt läkemedel: Enbrel är godkänt för behandling av psoriasis

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 08:46 CEST

Enbrel (etanercept) har godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår plack-psoriasis. Därmed är TNF-receptorn Enbrel det enda biologiska läkemedel som är godkänt för behandling både av psoriasis och psoriasisartrit. Enbrel finns sedan länge för förskrivning i Sverige.

– Bra biologiska läkemedel är ett välkommet tillskott till dagens behandlingsarsenal hos de patienter med svår psoriasis som inte svarar på traditionell invärtesbehandling, säger professor Ove Bäck vid hudkliniken på Universitetssjukhuset i Lund. Den här typen av avancerad behandling måste komma rätt patient tillgodo. Urvalet är mycket viktigt.

I Sverige har 2-3 procent av befolkningen (ca 225 000 personer) psoriasis. Två av tre patienter har en lindrig sjukdom och en av tio har svår psoriasis. Varannan person får sin psoriasis före 30 års ålder. Vuxna får ofta sjukdomen i samband med psykisk stress (livskris e d).

– Psoriasis är en systemsjukdom som kan leda till svåra sociala besvär och allvarliga följdsjukdomar inom de områden som kostar samhället mest, främst ledsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar, säger Svenska Psoriasisförbundets ordförande Lars Ettarp. Därför är vi glada för framstegen inom bland annat biologisk forskning och behandling.

Enbrel vid psoriasis
– Enbrel ger en snabb och ihållande effekt på både hud- och ledsymtom. Behandlingsuppehåll kan göras utan att sjukdomen blir värre än tidigare. Behandling med Enbrel kan därefter återupptas med samma goda effekt, säger dr Benny Petersson, medicinsk direktör på Wyeth Lederle Nordiska AB.

Enbrel är en TNF-receptor, vilket innebär att preparatet fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen. Det är en unik och mild metod att minska mängden TNF i kroppen, och därigenom häva inflammationsprocessen både i den psoriasisangripna huden och i angripna leder och senfästen.

– Enbrel är den enda anti-TNF-behandlingen godkänd för psoriasis, fortsätter dr Benny Petersson. Mer än 250 000 patienter runt om i världen har redan behandlats med Enbrel för olika inflammatoriska ledsjukdomar. Nu kan även patienter med måttlig till svår psoriasis erbjudas ett nytt behandlingsalternativ med en väl etablerad säkerhetsprofil.

De kliniska data som ligger till grund för godkännandet av Enbrel vid behandlingen av psoriasis kommer från två randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade studier där mer än 1 200 patienter med psoriasis ingick. Patienterna, som behandlades med Enbrel under 24 veckor, upplevde en snabb och påtaglig förbättring av sina hudsymtom och av sin livskvalitet.

För ytterligare information om användning av Enbrel såsom verkningsmekanismer och biverkningar, se produktinformation på www.fass.se.

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Fler pressmeddelanden om psoriasis i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om TNF-hämmare i pressrummet se här.

Om Wyeth
Wyeth är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sverige med produkter inom CNS, kvinnohälsa, mage-tarm, blödarsjuka, infektion, reumatologi, cancer, transplantation/immunologi och vacciner.
www.wyeth.se

Sedan oktober 2009 är Wyeth en del av Pfizer. Det sammanslagna företaget har ett stort antal läkemedel inom många olika behandlingsområden. Pressinformation om de läkemedel som Wyeth har marknadsföringstillstånd för finns nu här i Pfizers pressrum på MyNewsdesk.

Se mer www.enbrel.se , www.rorelse.se , www.psoriasisguiden.se