Skip to main content

Ny innovativ behandling av KOL godkänd i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 08:53 CEST

Svenska patienter med lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lung­sjuk­­dom (KOL) erbjuds nu ett nytt behandlingsalternativ sedan en ny inhalator har godkänts. Inhalatorn, från idag tillgänglig på svenska apotek, doserar läkemedlet som vätska i sprayform istället för pulver, något som gör inhalationen lättare. 

Vikten av tidig upptäckt och behandling vid KOL uppmärk­samm­as särskilt den här veckan när Världsspirometridagen arrangeras torsdagen den 14 oktober. Allmänheten erbjuds att testa sina lungor på Stockholms Central på torsdag och fredag.

Spiriva Respimat, som är en ny typ av inhalator, distribuerar läkemedlet ner i luftvägarna i sprayform, vilket innebär att patienterna inte behöver andas in lika kraftigt. Behandlingen förenklas ytterligare genom att inhalatorn laddas en gång per månad, istället för dagligen.

Spiriva (tiotropium) är ett långtidsverkande luftrörsvidgande medel (antikolinergi­kum) och världens mest förskrivna läkemedel mot KOL. I Sverige har Spiriva hittills inhalerats som pulver med inhalatorn Handihaler. 

– Det finns flera fördelar med ytterligare alternativ som kan underlätta för många KOL-patienter. Den nya tekniken innebär en förenkling vid inhalering av medicin. Att inhalatorn dessutom bara laddas en gång i månaden upplevs säkert som en fördel för många patienter, säger Anne Lindberg, överläkare, Lung- och Allergisektionen, Sunderby sjukhus. 

Tidigare studier där olika inhalatorer jämförts visar att patienter föredrar Spiriva Respimat, vilket kan bidra till att patienterna tar sin behandling varje dag enligt läkarens ordination.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säger i sitt beslut att den nya inhalatorn och beredningsformen erbjuder en ny behandlingsform till patienter med KOL. TLV har bedömt att kostnaderna och effekten för Spiriva Respimat är likvärdig den för Spiriva Handihaler vilken sedan tidigare ingår i förmånen.

Även Landstingens läkemedelsförmånsgrupp har förordat att Spiriva Respimat ska ingå i läkemedelsförmånen.

En studie med nära 4 000 patienter med KOL visar att behandling med Spiriva Respimat minskar antalet akuta försämringar (exacerbationer) med 31 procent och risken för inläggning på sjukhus på grund av detta med 27 procent jämfört med placebo. Patienternas livskvalitet förbättrades också.

En av de största KOL-studierna hittills, UPLIFT, visar att Spiriva har goda lång­tids­effekter med inhalatorn Handihaler. Läkemedlet minskar dödligheten, förbättrar lungfunktionen, leder till färre försämringstillfällen och ökar livskvaliteten. Patienter som behandlades med Spiriva behöll en förbättrad lungfunktion i upp till fyra år.  

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) beror i nio fall av tio på rökning. Sjukdomen innebär en kronisk inflammation som ger ökande och bestående skador på lungorna. Patienten får allt svårare att andas. I Sverige bedöms mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL i någon form, men bara omkring en tredjedel beräknas ha fått diagnos. KOL är i dag vanligare bland kvinnor än män och fler kvinnor dör i sjukdomen vilket speglar rökvanorna. År 2007 dog 2 274 personer.

KOL kan inte botas men symtomen kan lindras. Det är viktigt med tidig diagnos och patienter med symptom ska erbjudas behandling. Läkemedelsverkets riktlinjer anger att långverkande antikolinergika är förstahandsval som underhållsbehandling mot symtom redan vid lindrig sjukdom. Diagnosen KOL kan bara ställas med spirometri då man mäter lungornas funktion och kapacitet.

www.kol.se 

För mer fakta och högupplösta bilder, se http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/boehringer_ingelheim_ab

och http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

För vidare information kontakta:
Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer AB
Tel: 08-550 529 75
E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Anne Lindberg, överläkare, Lung- och Allergisektionen, Sunderby sjukhus
Telefon 070-574 11 70

Medicinska frågor
Lennart Jungersten, Medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim.
Telefon: 08-721 21 00 eller 0708-58 21 81.

 

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterföretag i 50 länder och över 41 500 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.

Den totala omsättningen uppgick 2009 till 12,7 miljarder euro netto varav 21 procent av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.
Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com
Twitter: www.twitter.com/Boehringer

 
Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis.
För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.