Skip to main content

Ny medicin minskar dödligheten vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 10:39 CEST

Tidig behandling med Inspra sänker dödligheten med 31 procent redan efter 30 dagar

Hjärtsvikt i samband med akut hjärtinfarkt är en vanlig orsak till dödsfall på sjukhus. Risken att dö är 4-5 gånger gånger större än för patienter som inte utvecklar hjärtsvikt efter hjärtinfarkten. Användning av läkemedlet Inspra ökar överlevnaden tidigt hos patienter som utvecklat hjärtsvikt i samband med hjärtinfarkt.

De positiva resultaten av tidigt insatt behandling med Inspra (eplerenon) framkommer i en analys av EPHESUS-studien (Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival), som presenteras vid en pågående kardiologkongress i Rom (ESC Working Group on Acute Cardiac Care). EPHESUS-studien omfattade drygt 6 600 hjärtinfarktspatienter med tecken på hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion. Fjorton svenska sjukhus deltog i studien.

I EPEHSUS-studien reducerades dödligheten markant hos patienter som utöver standardbehandling också fick det nya läkemedlet Inspra kort efter hjärtinfarkten. Den positiva effekten blir tydlig redan under de 30 första dagarna, då risken för dödsfall är stor hos patientgruppen.

Inspra minskade risken för dödsfall redan under de första 30 dagarna i jämförelse med enbart standardbehandling. Efter 30 dagar hade 153 patienter (4,6 procent) som fått placebo avlidit, jämfört med 107 patienter (3,2 procent) som fått Inspra, en relativ riskreduktion på 31 procent.

– Dessa data visar tydligt att tidigt insatt behandling med Inspra minskar risken för dödsfall hos hjärtinfarktspatienter som fått hjärtsvikt. Den första tiden efter insjuknande är också den mest kritiska för patienten, konstaterar Leif Erhardt, professor i kardiologi vid Universitetssjukhuset MAS (Malmö Allmänna Sjukhus), och svensk huvudprövare för EPHESUS-studien.

Inspra är en ny typ av läkemedel som selektivt blockerar de negativa effekterna av riskhormonet aldosteron. Svenska Läkemedelsverket godkände tidigare i höst Inspra och därefter inleddes sedvanliga förhandlingar med Läkemedelsförmånsnämnden om prissättning och rabattering för patienter. Det beslutet väntas i slutet av året, då Inspra beräknas bli tillgängligt för patienterna.

För ytterligare information kontakta:
Leif Erhardt, professor MAS, ansvarig för EPHESUS-studiens svenska del.
Tfn: 040-33 19 41, 070-523 25 14.
Leif Lohm, kardiolog och medicinsk rådgivare, Pfizer hjärta/kärl.
Tfn: 08-519 06 451, 0708-506 451.

Fakta hjärtsvikt:
Varje år drabbas 30 000 svenskar av hjärtinfarkt. Cirka hälften av dessa uppvisar tecken på hjärtsvikt. Hjärtsvikt försämrar prognosen drastiskt hos patienter som får hjärtinfarkt. Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt. De vanligaste symptomen är andfåddhet, trötthet och bensvullnad, sänkt prestationsförmåga, yrsel och aptitlöshet.
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning.