Skip to main content

Ny metod - Nedtrappning hjälper rökare att sluta

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 10:31 CEST

Rökare är olika – alla klarar inte att sluta tvärt. För inbitna rökare som saknar motivation kan ett nytt sätt att sluta vara räddningen. Det handlar om att trappa ned i stället för att sluta tvärt, och att ersätta ett antal cigaretter varje dag med nikotin-tuggummi. För att så småningom nå målet – att bli helt rökfri.

De allra flesta som röker vet förnuftsmässigt att de borde sluta. Men det krävs både motivation och stark vilja för att göra slag i saken. Och för den som väl har fimpat brukar abstinensbesvär och stress kunna ställa till det.

Många går alltså bet. Andra är så rädda för att misslyckas att de skjuter upp beslutet. Steget till att bli rökfri kan kännas allt för stort.

Nu finns det en ny vetenskapligt prövad metod för tobaksavvänjning för dem som inte kan eller är tillräckligt motiverade för att sluta röka. Den har visat sig ge ökad motivation och leda till rökfrihet – på sikt. Metoden går ut på att stegvis minska ner antalet cigaretter som man röker varje dag och i stället använda nikotintuggummi, för att sedan sluta helt – även med hjälpmedlet.

Leder till rökstopp
Studier visar att behandlingsmetoden fungerar väl. Man börjar med att identifiera de minst viktiga cigaretterna och bestämmer sig för vilka man kan avstå från.

– Rökare är olika och därför behöver vi som arbetar med tobaksavvänjning kunna erbjuda flera olika lösningar. Nedtrappning kan passa dem som annars inte klarar av att sluta. Om de lyckas bli rökfria är mycket vunnet, säger lungläkaren Lennart Nathell, Pfizer.

Nicorette tuggummi och inhalator är de enda nikotinläkemedlen som är godkända av Läkemedelsverket för nedtrappning eller rökreduktion, som är den medicinska benämningen på metoden.

– Tanken med metoden är att hjälpa fler att sluta röka. För de inbitna rökarna blir det enklare att lyckas när man kan trappa ned stegvis, säger Lennart Nathell.

Undersökningar visar att rökare är mycket medvetna om hur många cigaretter de röker per dag. Sju av tio rökare försöker hålla nere antalet cigaretter och avstår från att röka om de kan, visar en undersökning av TNS Gallup genomförd på uppdrag av Nicorette.

Nedtrappning – så fungerar det
Metoden består fyra steg och bör pågå max ett år:
1) Börja trappa ner. Identifiera de ”onödiga” cigaretterna och ersätt dem med Nicorette tuggummi. Sätt ett mål för hur många cigaretter du kan avstå varje dag och ett datum då nedtrappningen ska vara klar. (0-6 veckor). Sök professionell hjälp om du inte lyckas minska antalet cigaretter.

2) Fortsätt trappa ner, byt ut fler cigaretter mot Nicorette tuggummi. Bestäm ett datum för rökstopp (6 veckor upp till 6 månader).

3) När du har slutat röka helt, fortsätt med Nicorette i tre månader för att minska risken för återfall (efter sammanlagt 9 månader). Sök professionell hjälp om du inte lyckas sluta röka under denna tid.

4) Sluta med Nicorette genom att trappa ner (inom 12 månader).


Här kan du få råd och stöd:
· Sluta-Röka-Linjen, 020- 84 00 00
· Apoteket
· Apotekets rökslutar-coach, 0771-450 450


Fakta om studie
I Danmark genomfördes en studie med 411 personer. De rökte i medeltal 24 cigaretter per dag och hade inte nått stadiet där de ville sluta. Deltagarna delades in i två grupper; en som fick Nicorette tuggummi och en som fick tuggummi utan nikotin (placebo).

Resultat:
· efter 1 år hade ett signifikant större antal rökare i Nicorette-gruppen minskat ner sin rökning radikalt (minst halverat sin dagliga cigarettkonsumtion) jämfört med rökare som använde placebotuggummi (8,8 procent mot 1,5 procent)
· efter 1 år hade ett signifikant större antal rökare i Nicorette-gruppen slutat röka helt, jämfört med rökare, som använde placebotuggummi (11,2 procent mot 3,9 procent)
· efter 2 år var 67 procent av deltagarna i studien intresserade av att sluta helt.

Wennike P, Danielsson T, Landfeldt B et al. Smoking reduction: a placebo controlled trial of Nicotine gum with a two year follow-up. Publicerad i Addiction.

För mer information kontakta:
Elisabeth Sahlberg, Pfizer Consumer Healthcare, 08-695 46 01, 0705-25 46 01
Lennart Nathell, Pfizer Consumer Healthcare, 08-519 063 82, 070-85 063 82

Grafik Ny metod (300 dpi)
http://www.pfizer.se/upload/2005-10-04%20Grafik%20trappa%20ner%20och%20sluta.pdf

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.