Skip to main content

Ny patientstudie*: Ibuprofen har bättre effekt än paracetamol vid artrossmärta

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 16:53 CEST

Artros, eller osteoartrit, är den vanligaste ledsjukdomen. Artrosdrabbade har tidigare framför allt fått behandling med paracetamol, t ex Alvedon, mot sin smärta. Numera rekommenderar man oftare andra läkemedel. En ny studie visar att ibuprofen, den verksamma substansen i t ex Ipren, är mer effektiv än paracetamol vid artros i knä eller höft vid korttidsbehandling.

Många svenskar har artros, en sjukdom som ofta ger upphov till smärta i leder, till exempel höft- och knäled. Knäartros drabbar båda könen men är tre gånger vanligare hos kvinnor än män. Idag finns det ingen möjlighet att stoppa utvecklingen av artros. Istället riktas behandlingen in på att lindra smärtan och förbättra muskelfunktionen.
I en nyligen presenterad studie lottades 222 patienter, de flesta kvinnor, med artros med smärtor från knäled (156 patienter) eller från höftled (66 patienter) till behandling med antingen ibuprofen 400mg eller paracetamol 1000mg. Syftet var att undersöka smärtintensiteten sex timmar efter en singeldos av respektive läkemedel.

– Man mätte skillnaden i smärtintensitet före tablettintag samt sex timmar efter tablettintag och fann att effekten var signifikant bättre i ibuprofengruppen än i paracetamolgruppen, säger Lennart Nathell, medicinsk rådgivare på Pfizer.

I studien undersökte man också smärtintensiteten vid regelbunden användning under en tvåveckorsperiod. Efter 14 dagars behandling, då man antingen fått ibuprofen eller paracetamol tre gånger om dagen, rapporterade de som behandlats med ibuprofen signifikant lägre grad av smärta jämfört med paracetamolgruppen. Den totala skattningen av symtom liksom variablerna smärta, stelhet och fysisk funktion var signifikant lägre i ibuprofengruppen.

– Biverkningar är också viktigt att ta hänsyn till. Ingen signifikant skillnad i den totala biverkningsrapporteringen fanns mellan de två behandlingsgrupperna, inte heller för biverkningar från mage och tarm, säger Lennart Nathell.

Författarna till studien sammanfattar resultaten med att ibuprofen 400mg i singeldos och multipeldos (1200mg ibuprofen per dag) under 14 dagar är mer effektivt än paracetamol 1000mg i singeldos respektive multipeldos (3000mg paracetamol per dag) vid behandling av artros.
Eftersom biverkningsprofilen inte skiljer preparaten åt har ibuprofen enligt studien den bästa kvoten mellan effekt och tolerabilitet vid behandling av personer med artros och med smärtor från knä eller höft.

Referenser
*. Boureau F, Schneid H, Zeghari N, Wall R, Bourgeois P. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibuprofen and paracetamol analgesic treatment of osteoarthritis of the knee or hip. Ann Rheum Dis. 2004 Sep;63(9):1028-34.
2. Reumatikerförbundet

Kontaktpersoner:
Elisabeth Sahlberg, informationschef, Pfizer.
Tel 08- 695 46 01; mobil 070- 525 46 01,
e-post: elisabeth.sahlberg@pfizer.com
Lennart Nathell, M.D., Ph.D., medicinsk rådgivare, Pfizer
Tel 08-519 063 82; mobil 0708-506 382

Pressbilder finns på www.pfizer.se

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning.

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning.