Skip to main content

Ny strategi för tillverkning av läkemedel i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 12:43 CEST

Pfizer reviderar sin strategi för tillverkning i Sverige. Pfizer investerar i Helsingborg och Stockholm. Helsingborg förblir globalt centrum för tillverkning av Nicorette och fabriken i Stockholm moderniseras. Pfizer överväger ytterligare investeringar i Strängnäs och undersöker möjligheterna att skapa en vetenskapspark i Uppsala.

Tillverkningen i Strängnäs blir kvar, och bolaget överväger ytterligare investeringar där. Pfizer har beslutat avbryta investeringarna i Syringe Center i Fyrislund, Uppsala, och kommer att pröva olika strategiska alternativ för fabriken i Boländerna.

Efter förvärvet av Pharmacia AB har Pfizer kontinuerligt arbetat med integrationsprocessen, för att förstärka sin position som ledande globalt läkemedelsbolag och branschledare i Sverige. Under det gångna året har sammanslagningen av marknadsbolaget genomförts med framgång.

Pfizer har omprövat det beslut som tidigare tagits av Pharmacia om att stänga fabriken i Stockholm och kommer i stället att investera ytterligare i denna. Pfizer har också upphävt det tidigare beslutet att tillverka Nicorette-tuggummi i Puerto Rico. Helsingborg tillgodoser även i fortsättningen hela världsmarknadsbehovet av Nicorette-produkter.

Syringe Center i Fyrislund i Uppsala kommer inte att öppnas. Syringe Center har begränsad flexibilitet för produktion av olika produktformer, där finns betydande tekniska problem, och igångkörningen har försenats. Efter försäljningen av Pharmacia Diagnostics AB och den pågående avyttringen av Healon-fabriken (ögonkirurgiprodukter), kommer Pfizer inte att ha någon egentlig verksamhet kvar i Fyrislund och har därför beslutat sig för att lämna området. Pfizer utvärderar olika möjligheter för den framtida användningen av marken och byggnaderna i Fyrislund. Pfizer har för avsikt att uppvakta företrädare för regeringen, landstinget, universitet och kommunen samt lokala näringslivet, för att undersöka möjligheterna att skapa en vetenskapspark i Fyrislund, som skulle kunna stödja tillväxten inom bioteknik i regionen.

Pfizer kommer också att överväga olika strategiska alternativ för fabriken i Boländerna i Uppsala.

I Sverige bedriver Pfizer tillverkning i Helsingborg, Strängnäs, Uppsala och Stockholm, av produkter som Nicorette, Genotropin, Fragmin och Salazopyrin för den lokala och den globala marknaden. Pfizer har över 80 fabriker på olika håll i världen.

För närmare upplysningar hänvisas till informationsdirektör Gisela Lindstrand (tel 08-519 06500, 0733-68 6500) eller Rolf Gulliksen (tel 070-262 9628), Pfizer.

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.