Skip to main content

Ny studie om varför Vasaloppsåkare lever längre

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:09 CET

För tredje året i rad kommer Vasaloppsåkares hälsa och livsstil att studeras i samband med årets Vasalopp. Från tidigare års studier vet vi att Vasaloppsåkare är friskare och lever längre jämfört med den övriga befolkningen. Nytt för i år är att de bakomliggande orsakerna till detta ska kartläggas. Årets studie är ett samarbete mellan Medicinkliniken i Mora, Karolinska Institutet, Vasaloppet och läkemedelsföretaget Pfizer.

- Vi vet inte i dag om det enbart är mer fysisk aktivitet som leder till att Vasaloppsåkare lever längre och ett friskare liv. Det är många andra faktorer som kan spela in som t.ex. livsstil i stort, ärftlighet, kostvanor och sociala faktorer, säger Ulf Hållmarker, ansvarig läkare vid Vasaloppet.

Faktainsamlingen till årets studie görs i två faser. Den första fasen inleds några veckor efter Vasaloppet. Sammanlagt kommer cirka 18.000 åkare som vid anmälan uppgivit en e-mailadress att tillfrågas om de vill ingå i webb-enkäten.

- Om vi kan lära oss mer om vilka faktorer som leder till god hälsa kan det komma till nytta även för dem som inte åker Vasaloppet, säger Ulf Hållmarker.

Fjolårets studie visade att Vasaloppsåkare är bättre på att hantera stress jämfört med övriga befolkningen. Många Vasaloppsåkare använder dessutom motion som avkoppling. Hela 64 procent av Vasaloppsåkarna tränar 3-5 timmar i veckan – dubbelt så mycket som allmänheten där 29 procent tränar lika mycket. Vasaloppsåkare har färre sjukskrivningsdagar och så många som två tredjedelar av dem får bidrag till friskvård genom sina arbetsgivare.

Mats Budh, VD för Vasaloppet, ger Pfizer en eloge för att man uppmuntrar sina anställda att delta i Vasaloppet.

- Pfizer använder Vasaloppet som en del i sin personalvård och det är väldigt positivt.
Vi kan bara hoppas att fler företag följer i deras fotspår. Som samarbetspartner till Vasaloppet har man både möjlighet att erbjuda sina medarbetare en rolig och hälsosam aktivitet och en möjlighet att synas utåt, säger Mats Budh.

Resultat av studien med svaren till varför Vasaloppsåkare lever längre presenteras senare i år.

För ytterligare information om studien: Ulf Hållmarker tel 0703-266488
För mer information om Vasaloppet: Mats Budh tel 0706-506226
För ytterligare information om Pfizer: Kjell Legernaes tel 0768-892971
För mer information om tidigare års studier gå till www.pfizer.se/vasaloppet


Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.