Skip to main content

Ny studie visar: Förbättrad effekt vid behandling av inkontinens

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:34 CEST

 

Patienter som lider av överaktiv blåsa får ökad livskvalitet och mindre urinläckage om de behandlas i tolv veckor med Toviaz® (fesoterodine) 8 mg jämfört med de patienter som behandlas med föregångaren Detrusitol® (tolterodin) 4 mg1. Det visar en studie som presenterades vid den nyss avslutade internationella kongressen International Continence Society (ICS) i Toronto.

– Under många år har Detrusitol varit den mest dokumenterade och använda behandlingen mot överaktiv blåsa. Den nya studien visar att Toviaz är ännu mer effektiv vilket är hoppingivande, främst för de patienter som inte blivit riktigt bra av tidigare behandlingar, säger Elisabeth Farrelly, specialist i urologi, överläkare och forskare vid Stockholm Rehab Station.

Omkring 800 000 kvinnor och män i Sverige har överaktiv blåsa, vilket innebär att urin ofrivilligt läcker ut. De som är drabbade kissar ofta, har trängningar och hinner inte alltid till toaletten i tid. De nya data som nu redovisas1 stödjer resultaten från en tidigare publicerad randomiserad, placebokontrollerad head to head studie där jämförelser gjorts mellan Toviaz och Detrusitol SR 4 mg. I den tidigare studien blev drygt sex av tio patienter (64%) med trängningsinkontinens torra efter att ha behandlats i tolv veckor med Toviaz 8 mg2.

Bättre effekt

1712 patienter har deltagit i den nya tolv-veckors studien2. Patienterna har randomiserats enligt modellen 2:2:1, där de olika grupperna har utgjorts av behandling med Toviaz, Detrusitol SR eller placebo. Toviaz 8 mg visade signifikant bättre effekt vid behandling av trängningsinkontinsens och inkontinensepisoder per 24 timmar jämfört med Detrusitol SR och placebo. Baserat på dagboksanteckningar var graden av torrhet underbehandlingen signifikant högre bland de patienter som behandlades med Toviaz (64%) jämfört med dem som behandlades med Detrusitol SR (57%)2.

Toviaz visar också en signifikant ökning av genomsnittlig tömd urinvolym från första behandlingstillfället till studiens slutdatum tolv veckor senare, jämfört med behandling med Detrusitol SR eller placebo2. Jämfört med placebo visar Toviaz signifikant bättre effekt när det gäller att reducera antalet urintömningar under ett dygn samt minska antalet akuta och svåra trängningar. Däremot syns ingen skillnad avseende behovet av att kissa under natten2. Såväl Toviaz som Detrusitol SR 4 mg tolererades väl av patienterna2. De vanligaste biverkningarna som rapporterades in från Toviaz-gruppen var muntorrhet (28 %), huvudvärk (6 %) och förstoppning (5 %)2

Ökad livskvalitet

Patienternas upplevelse av symtomen och konsekvenserna av dessa på deras fysiska och känslomässiga välbefinnande är viktigt vid behandlingen av överaktiv blåsa2. De patienter som behandlades med Toviaz 8mg hade signifikant bättre livskvalitet jämfört med de patienter som fick Detrusitol SR 4 mg. Patienterna fick skatta sina egna upplevelser enligt ett antal olika parametrar och den enda del där Toviaz-gruppen inte upplevde några signifikanta fördelar var behovet av att kissa på nätterna2.

Toviaz finns i två dosstyrkor, 4 mg och 8 mg3. Rekommenderad startdos är 4 mg dagligen, men dosen kan ökas till 8 mg dagligen3.

För mer information kontakta:

Elisabeth Farrelly, spec i urologi, överläkare vid Stockholm Rehab Station. Tel: 08-555 44 000
Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer. Tel: 08-550 529 75

Referenser:

1. Kaplan S, et al. Superior efficacy of fesoterodine over tolterodine with rapid onset: a prospective, head-to-head, placebo-controlled trial. Abstract presented at ICS/IUGA 2010. Toronto.

2. Herschorn S, et al. Comparison of fesoterodine and tolterodine extended release for the treatment of overactive bladder: a head-to-head placebo-controlled trial. BJU Int 2009;105(1):58-66.

3. TOVIAZ 4 mg prolonged-release tablets and TOVIAZ 8 mg prolonged-release tablets SPC. 2009.