Skip to main content

Ny studie:Champix effektivare än nikotinplåster

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2008 13:25 CET

Den första jämförande studien mellan rökavvänjnings-läkemedlet Champix och nikotinplåster visar att Champix är effektivast. Det visar resultat som i dag publiceras i online upplagan av tidskriften Thorax på Internet. Enligt denna studie är oddsen att sluta röka med Champix 1,7 gånger större än med nikotinplåster.

Den redovisade studien är en öppen multicenterbaserad fas III-studie. Den visar att rökare som behandlades med Champix (vareniklin) var betydligt mer benägna att sluta röka efter 12 veckor än de som använt nikotinplåster under 10 veckor (56 % jämfört med 43 %). Oddsen att lyckas sluta röka efter behandlingen är alltså 1,7 gånger högre med Champix.
Dessutom berättade deltagarna i studien att rökbegäret, abstinensbesvären och tillfredställelsen vid rökning minskade betydligt med Champix jämfört med nikotinplåstret.1

”Man har åter kunnat visa att Champix är ett värdefullt tillskott till vår behandlingsarsenal mot tobaksberoende”, säger professor Hans Gilljam, överläkare vid Karolinska institutet och Centrum för Folkhälsa - Tobaksprevention. ”Kronisk cigarettrökning är ett livshotande tillstånd och ingen möda ska sparas för att motivera och behandla våra rökande patienter."

I studien, som genomfördes på 24 olika platser i Europa och USA, deltog 746 rökare. De delades vid första besöket upp slumpvis för att få den rekommenderade behandlingskuren med antingen vareniklin 1 mg två gånger dagligen under 12 veckor eller nikotinplåster (GSK:s NicoDerm CQ Clear i USA och NiQuitin CQ Clear i Europa) under 10 veckor. Efter behandlingen fick rökarna fortsatt rådgivning. Efter ett år var fortfarande ungefär rökte 26 procent av de som tog Champix rökfria, jämfört med ungefär 20 % av de som använde nikotinplåster (icke signifikant).1

“De här resultaten ökar på mängden data som talar för Champix och fastställer dess överlägsna effektivitet jämfört med nikotinläkemedel”, säger studiens huvudförfattare, professor Henri-Jean Aubin från Hôpital Emile Roux i Paris. ”Champix riktar in sig på nikotinreceptorerna och, som den här studien visar, minskar det rökbegär, abstinensbesvär och tillfredställelse vid rökning. Rökning är beroendeframkallande och endast ett fåtal rökare som försöker sluta med endast viljekraft lyckas. Resultaten demonstrerar ytterligare effektiviteten av en kombination av patientstöd och läkemedelsbehandling vid rökstopp.”

Läkare spelar en viktig roll för att minska rökningen som fortsätter att vara den främsta dödsorsaken i världen som går att undvika.2 WHO (World Health Organization) beräknar att 1,3 miljarder människor världen runt för närvarande röker2 och bedömer att endast cirka fem procent av de som försöker sluta röka med endast viljekraft kommer att lyckas.3 Samtidigt kan även en kort konsultation med en läkare eller sjuksköterska ha en positiv inverkan på en persons chanser att sluta röka.4

Den nu aktuella studiens resultat överensstämmer också med en nyligen gjord metaanalys där indirekta jämförelser visade att oddsen för att sluta röka med vareniklin var 1,78 gånger högre efter 12 veckor jämfört med läkemedel med nikotin, när dessa jämförts med placebokontroller.5

Champix är det första läkemedel utan nikotin som utvecklats särskilt för rökavvänjning. I två viktiga studier har Champix demonstrerat överlägsen effektivitet jämfört med Zyban (bupropion SR) och placebo och visat att oddsen för att sluta röka med Champix var fyra gånger högre än med placebo och dubbelt så höga som med Zyban (bupropion SR) efter 12 veckor.6,7

Vareniklin har allmänt sett tolererats väl under de kliniska studierna. De vanligaste biverkningarna var illamående, sömnlöshet, livliga drömmar och huvudvärk. Fullständig information finns i produktsammanfattningen över produktegenskaper.


Fotnoter
1. Aubin H-J, Bobak A, Britton JR, Oncken C, Billing Jr CB, Gong J, Williams KE, Reeves KR. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: Results from a randomised, open-label trial. Thorax [In press].

2. World Health Organization. The World Health Report 2003-Shaping the Future. Chapter 6: Neglected global epidemics: three growing threats [online]. 2003 [cited 2007 Aug 10]; [20 screens]. Available from URL: http://www.who.int/whr/2003/en/Chapter6-en.pdf

3. World Health Organization. European Strategy for Smoking Cessation Policy [online]. 2004 [cited 2007 Aug 10]; [45 screens]. Available from URL: http://www.euro.who.int/Document/E80056.pdf

4. World Health Organization. New survey shows lack of training on tobacco cessation techniques for health-profession students [online]. 2005 May 31 [cited 2007 Aug 10]. Available from URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr22/en/index.html

5. Wu P, Wilson K, Dimoulas P, Mills EJ. Effectiveness of smoking cessation therapies: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2006, 6:300.

6. Gonzales D, Rennard SI, Nides M, Onken C, Azoulay S, Billing C, et al. Varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47-55.

7. Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, Azoulay S, Watsky EJ, Williams KE, et al. Efficacy of varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:56-63.För ytterligare information, kontakta:
Petra Eurenius, Informationschef Pfizers Läkemedel, tel.08-550 529 55.
Christna Gip, Medicinsk rådgivare, Pfizer Läkemedel, tel. 08-550 523 88


Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och diabetes. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.