Skip to main content

Ny Temo-undersökning: Stor okunskap bland svenska folket om glaukom - en av de vanligaste orsakerna till synförsämring

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:37 CET

200 000 svenskar är drabbade av ögonsjukdomen glaukom, men bara hälften har fått diagnos. Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid för att undvika allvarliga synskador. Men kunskapen om sjukdomen är dålig. Enligt en ny Temo-undersökning vet knappt 2 av 10 svenskar vad som kännetecknar sjukdomen. Endast 5 procent känner till att glaukom behandlas med ögondroppar.

I en ny Temo-undersökning uppger 9 av 10 att de har hört talas om glaukom, eller grön starr som sjukdomen även kallas. Men knappt 2 av 10 kan ange vad som kännetecknar sjukdomen. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till synförsämring. Synnerven påverkas och därigenom försämras synfältet. Följande symtom är specifika för glaukom:

· minskat synfält

· fläckvis synbortfall

· högt tryck i ögat


– Förändringar i synfältet är alarmerande och måste tas på allvar. Om man misstänker att man har glaukom ska man söka läkarhjälp så snart som möjligt. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto större är möjligheten att bromsa sjukdomen och begränsa ytterligare skador, säger Bertil Calel, ögonläkare vid Stockholms Ögonklinik.


Enkel behandling med ögondroppar

Enligt Temo-undersökningen tror 40 % av svenskarna att glaukom kan opereras bort och 16% tror inte att man kan göra något åt sjukdomen. Men det kan man. Genom behandling med ögondroppar kan sjukdomen bromsas och ytterligare skador i ögat i bästa fall förhindras. Endast 5 % känner till att glaukom kan behandlas med ögondroppar enligt undersökningen.

Behandlingen syftar till att minska trycket i ögat. Som förstahandsval används ögondropparna Xalatan, ett svenskutvecklat preparat som revolutionerat behandlingen och idag är världens mest använda läkemedel mot glaukom. Xalcom är ögondroppar som ska användas av patienter som behöver ytterligare trycksänkande behandling. Om medicineringen inte räcker till kan laserbehandling eller operation bli aktuellt för att få ner trycket i ögat.Drabbad utan att veta om det?

Det kan vara svårt att upptäcka om man har glaukom. Sjukdomen kommer smygande. Dessutom kan ett friskt öga kompensera för ett sjukt – hjärnan ”fyller i” fläckar för att göra synintrycken begripliga. Ett tips för att upptäcka eventuella synförändringar är att hålla för ett öga i taget. Vid vårdcentraler, apotek och hos optiker kan man få råd och information, men för att få diagnos och behandling behövs besök hos ögonläkare.I befolkningen över 75 år är glaukom en av de vanligaste sjukdomarna. Glaukom har dubbelt så hög förekomst i denna grupp som t ex långvariga ledbesvär. Glaukom kan drabba vem som helst, men följande faktorer kan spela in:

· Hög ålder

· Högt blodtryck

· Närsynthet

· Tidigare ögonskada

· Glaukom i familjen

· Afrikanskt ursprung

· Långtidsanvändning av steroider eller kortisonResultat från Temo-undersökningen

9 av 10 har hört tals om glaukom, eller grön starr som sjukdomen även kallas.
Mindre än 2 av 10 (17 %) kan ange specifika symtom vid glaukom.
Många förväxlar glaukom med katarakt, grå starr.
Endast 5 % av svenska folket känner till att glaukom behandlas med ögondroppar.
Majoriteten, 51 %, skulle i första hand vända sig till optiker och 16 % till sin vårdcentral vid försämrad syn. 31 % vänder sig direkt till ögonläkare.


För mer information, vänligen kontakta:

Bertil Calel, ögonläkare, Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet, tel: 08-508 949 00.

Carolin Moro, informationsansvarig, Pfizer AB, tel: 0768-89 29 74Pressrapport om Temo-undersökningen kan fås genom att mejla carolin.moro@pfizer.com.Läs mer om glaukom och andra ögonsjukdomar på www.ögoninformation.nu och www.stockholmsogonklinik.se.


Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com