Skip to main content

Ny webbplats om pneumokocker och vaccinationer

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 13:30 CET

I veckan lanserades en webbplats med information om pneumokockbakterier och vaccin till skydd för små barn, www.prevenar13.se. Webbplatsen vänder sig till både föräldrar och sjukvårdspersonal och ger bland annat svar på några av de vanligaste frågorna om pneumokockvaccinering.

  • Varför ska jag vaccinera mitt barn?
  • Hur går vaccination till?
  • Vad är pneumokocker?
  • Vilka sjukdomar kan pneumokocker orsaka?
  • Vad är Prevenar 13?

Pneumokocker – en vanlig orsak till sjukdom hos små barn
Pneumokocker är bakterier som förkommer normalt i näsa och svalg hos barn, men de kan också ge upphov till olika infektioner. Till de mindre allvarliga hör öroninflammation och bihåleinflammation men också svåra, i värsta fall dödliga, infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Förskolebarn har större risk att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner än äldre barn. Det gäller speciellt barn under två år. Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Om Prevenar 13
Prevenar 13 är en vidareutveckling av Prevenar, som ingår i barnvaccinationsprogrammet i de flesta landsting. Prevenar 13 ger skydd mot ytterligare sex varianter av bakterien, och är det enda vaccinet som ger skydd mot bakterien 19 A som fått en ökad spridning över världen och dessa bakterier är ofta resistenta mot en eller flera typer av vanlig antibiotika.

Pneumokockvaccin ingår från den 1 januari 2009 i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ges vid cirka 3 och 5 månaders ålder och en booster vid cirka 12 månaders ålder. Prevenar 13 är ett konjugerat pneumokockvaccin som har 2+1 schema enligt den godkända svenska produktresumén och är därmed anpassat till det svenska barnvaccinationsprogrammet.

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com
Se även www.prevenar13.se, www.pfizer.se

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar 13 i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker

Se även www.pneumokocker.se

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.