Skip to main content

Nya rön för stor patientgrupp med svår nervsmärta: Nytt läkemedel ger klart förbättrad livskvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 22:02 CEST

Patienter med nervsmärta upplevde en signifikant förbättrad livskvalitet med det nyligen godkända läkemedlet Lyrica (pregabalin). Det visar resultaten från två undersökningar som presenterades i samband med konferensen World Institute of Pain i Barcelona nyligen.

I en analys av sammanslagna data från tio randomiserade studier omfattande
2 207 patienter med nervsmärta, konstaterades att de patienter som behandlats med Lyrica uppvisade statistiskt signifikanta förbättringar av flera hälsorelaterade livskvalitetsmått.

Dessutom presenterades även resultaten från en europeisk enkätundersökning med 602 patienter med nervsmärta. Trots att 93 procent använde receptförskrivna läkemedel mot sin nervsmärta, visade enkäten att de flesta patienter kände måttlig till svår smärta. Av resultaten framgick även att för 43 procent av patienterna påverkade smärtan anställningssituationen. Dessutom hade smärtan en signifikant inverkan på hur mycket sjukvård patienterna behövde. 44 procent rapporterade att de besökt läkare minst två gånger under den senaste månaden. Ju högre smärtintensitet, desto mer stördes anställningsförhållandet och desto fler läkarbesök gjordes.

Idag lider drygt 90 000 svenskar av nervsmärta, men mörkertalet är stort då diagnosen är komplicerad. Nervsmärta, som kan uppkomma till följd av bland annat diabetes, bältros, cancer och AIDS, är ett av de mest svårbehandlade kroniska smärttillstånden.

- Nervsmärtor orsakar hos de flesta drabbade svårt lidande. Tyvärr ger dagens behandlingar inte tillräcklig lindring. Det finns därför ett stort behov av nya medel med god effekt och så få och lindriga biverkningar som möjligt. Lyrica har i mycket stora kliniska prövningar visats ha mycket bra egenskaper vid behandling av nervsmärtor, och blir därför ett välkommet tillskott i behandlingen av dessa smärtor, säger docent Jörgen Boivie, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Lyrica godkändes av EU-kommissionen i juli i år för behandling av vuxna med perifer neuropatisk smärta och som tilläggsbehandling vid partiella epileptiska anfall, med eller utan sekundär generalisering. För närvarande pågår förhandling med Läkemedelsförmånsnämnden om prissättning och rabattering för patienter. Detta beslut väntas senare i höst.


För mer information kontakta:
Docent Jörgen Boivie, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Tel: 013-22 20 00
Jeanette Georgieva, medicinsk rådgivare på Pfizer AB. Tel: 08-519 065 24
Annelie Barkelund, informationsansvarig på Pfizer AB. Tel: 0768-89 29 75

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning.