Skip to main content

Nyhet på Kloka Listan 2010: Aricept förstahandsrekommendation vid behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 09:50 CET

Nu har Stockholms läns landsting offentliggjort motiveringarna till läkemedelsvalen på ”Kloka Listan 2010”. En nyhet är att Aricept (donepezil) nu blir förstahandsrekommendation vid behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom (1).

– Det är glädjande att Aricept nu blir förstahandsrekommendation vid behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom på Kloka Listan 2010, säger Sven Langworth, medicinsk rådgivare på Pfizer. Rekommendationen på Kloka Listan 2010 förenklar arbetet för alla de primärvårdsläkare som föredrar Aricept vid behandling av Alzheimers sjukdom.

Kloka Listan är en förteckning över rekommenderade läkemedel för vanliga sjukdomar och för specialiserad öppen och sluten vård som berör flera kliniker/enheter eller många patienter. Rekommendationerna, som utarbetas av Läksak och dess expertgrupper, bygger på dokumenterad medicinsk effekt, farmacevtisk ändamålsenlighet, miljö- och leveranssäkerhet samt pris. Motiveringar till valen finns på www.janusinfo.se. De rekommendationer som finns med på Kloka Listan 2010 gäller från 1 januari 2010 (2).

Om Aricept
Aricept är en selektiv acetylkolinesterashämmare, som verkar genom att hämma det enzym som bryter ned signalsubstansen acetylkolin i de delar av hjärnbarken som är mest drabbade av sjukdomen. Läkemedlet är godkänt för behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom.

Om Alzheimers sjukdom
Cirka 150 000 svenskar har idag någon demenssjukdom. Mer än hälften av dessa har fått diagnosen Alzheimers sjukdom. Den är i hög grad de anhörigas sjukdom, eftersom de drabbade är så beroende av sin omgivning. Man räknar med att en halv miljon svenskar är anhöriga till någon med en demenssjukdom.

Sjukdomen börjar vanligen smygande och kan lätt förväxlas med vanliga ålderssymptom eller depression. Skillnaden mellan demenssjukdomar och förvirringstillstånd är att symptomen vid vanlig förvirring är tillfälliga och övergående. De tidigaste symptomen för Alzheimers sjukdom är försämrat minne, trötthet, svårigheter att uttrycka sig och förstå vad andra säger. Ångest, sömnsvårigheter och nedstämdhet är också vanligt. Vården av dementa i Sverige kostar cirka 50 miljarder kronor per år (3).

För mer information om Alzheimers sjukdom, besök www.alzheimers.nu

För mer information kontakta
 
Sven Langworth, medicinsk rådgivare Pfizer, 08-550 522 64, 0768-89 22 64
Susanne E Andersson, informationschef Pfizer, 08-550 529 56, 0768-89 29 56

Fler pressmeddelanden om Alzheimers i pressrummet se här.

Fler pressmeddelanden om kolinesterashämmare i pressrummet se här.

Referenser 
1. www.janusinfo.se/klokalistan/external/baselist.asp?action=SEARCH&gID=3763
2. Stockholms läns landsting, Pressmeddelande ”Kloka Listan 2010 – aktuella rekommendationer och   råd från Läksaks experter (LSF)” 2009-12-22
3. Socialstyrelsen, Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige år 2005 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-123-32

Om Pfizer
Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Idag erbjuder Pfizer läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, onkologi, vacciner, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. Fokus för vår forskningsverksamhet ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.

Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

För mer information se även pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer