Skip to main content

Nytt antibiotikum klarar multiresistenta bakterier

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:58 CET

Antalet multiresistenta bakterier på svenska sjukhus ökar. Nu finns ett nytt antibiotikum, Tygacil, för behandling av komplicerade infektioner. Det godkändes inom EU i april 2006, och har nyligen introducerats på intensivvårdsavdelningar i Sverige. Tygacil(R) (tigecyklin) är ett nytt antibiotikum som är verksamt mot både meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och multiresistenta gramnegativa tarmbakterier som producerar enzym som gör dem motståndskraftiga mot antibiotika (ESBL). Tygacil är avsett för specialistvård och intensivvårdsavdelningar för att behandla komplicerade bukinfektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner. – Multiresistenta bakterier är ett stort problem i vården och nya behandlingsalternativ är därför av stort värde. Tygacil har i en nyligen genomförd svensk och nordisk epidemiologisk studie visat god effekt mot de flesta av de multiresistenta problembakterier som vi har inom sjukvården i dag, säger professor Lennart E Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping, som är projektledare vid dessa studier. Antibiotikaresistens ökar Antibiotikaresistens är ett växande problem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner. Detta medför stora kostnader för sjukvården. MRSA sprids framför allt inom och mellan vårdinrättningar. Antalet anmälda fall av MRSA har tredubblats sedan sjukdomen blev anmälningspliktig år 2000. I fjol rapporterades 975 fall. Framför allt fyra landsting/regioner är drabbade; Östergötland, Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Ett annat bekymmer är de tarmbakterier som har utvecklat resistens mot vancomycin, som är ett i intensivvården ofta använt antibiotikum. I Sverige rapporterades i fjol 35 fall av VRE, varav 19 fall i Skåne. Det är en ökning med 68 procent jämfört med år 2004. Multiresistenta tarmbakterier kan bli ett lika stort problem som MRSA. Årliga stickprovsmätningar har gjorts av förekomsten av ESBL-bärande tarmbakterier i Sverige sedan 1994. Nivån av ESBL-producerande tarmbakterier har varit relativt låg, 0,5–1 procent av bakterierna. Men sedan hösten 2005 har Akademiska sjukhuset i Uppsala ett stort utbrott av en tarmbakterie med ESBL, omkring 130 patienter har drabbats. Varningssignaler från andra delar av landet har kommit om allt fler fall av ESBL-producerande tarmbakterier. Tygacil har effekt vid infektioner av resistenta bakterier där många andra antibiotika har ingen eller liten effekt. Hit hör infektioner orsakade av MRSA VRE och ESBL-producerande bakterier. Referenser 1) Ellis-Grosse et al. The efficacy and safety of tigecycline in the treatment of complicated skin and skin-structure infections: Results of 2 double-blind phase 3 comparison studies with Vancomycin-Aztreonam. Clinical Infectious Diseases. 2005; 41:S341-53. 2) Babinchak et al. The efficacy and safety of Tigecycline for the treatment of complicated intra-abdominal infections: Analysis of pool clinical trial data. Clinical Infectious Diseases. 2005:41 (suppl 5). 3) Alison et al. Pharmacokinetic/pharmacodynamic profile for Tigecycline – a new glycylcycline antimicrobial agent. Diagnostics Microbiology and Infectious Disease 52 (22005) 1165-171. För mer information, vänligen kontakta Wyeth AB telefon 08-470 32 00. Wyeth är ett innovativt och forskningsdrivet globalt läkemedelsföretag. I Sverige är Wyeth ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen med produkter inom centrala nervsystemet, dermatologi, gastroenterologi, hemofili, infektion, kvinnohälsa, onkologi, reumatologi, transplantation/immunologi och vacciner. www.wyeth.se