Skip to main content

Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 10:55 CEST

EU-kommissionen har godkänt Pfizers nya läkemedel Lyrica (pregabalin) för behandling av perifer neuropatisk smärta hos vuxna - ett av de mest svårbehandlade kroniska smärttillstånden, samt som tilläggsbehandling för vuxna med epilepsi. Mer än 9 000 patienter har ingått i ett omfattande kliniskt prövningsprogram som ligger till grund för godkännandet.

Effekten hos Lyrica vid behandling av perifer neuropatisk smärta stöds av ett omfattande prövningsprogram med tio placebokontrollerade studier som pågått under 5 till 13 veckor. Sammantaget upplevde mellan 26 och 47 procent av de patienter som behandlades med Lyrica en minst 50-procentig smärtreducering. Smärtlindring och positiv påverkan på sömn noterades redan under den första veckan och kvarstod under studiernas gång.

- Neuropatisk smärta, eller nervsmärta, tillhör de mest svårbehandlade kroniska smärttillstånden, säger docent Jörgen Boivie, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Dagens behandlingsalternativ har otillfredsställande effekt och godkännandet av Lyrica är därför ett viktigt tillskott både för patient och läkare.

Vid tilläggsbehandling för vuxna epileptiker som har partiella anfall med eller utan sekundär generalisering, har effekten av Lyrica fastställts genom tre placebokontrollerade studier som pågått under 12 veckor. Lyrica hade signifikant effekt i fråga om reducerad anfallsfrekvens redan under första veckan. Hos 31 till 51 procent av de personer som behandlades med Lyrica noterades en signifikant sänkning (minst 50-procentig) av anfallsfrekvensen redan under första veckan och denna effekt kvarstod under studiernas gång. Dessa patienter hade innan de medverkade i studien otillräcklig kontroll av sin epilepsi, trots behandling med upp till tre andra epilepsiläkemedel.

- En tredjedel av alla som insjuknar i epilepsi blir inte långvarigt anfallsfria trots behandling med dagens antiepileptika, en ny effektiv behandling är viktig både för ökad anfallsfrihet och patienternas livskvalitet, säger professor Lars Forsgren, överläkare vid neurologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Cirka 90 000 svenskar lider av nervsmärta
Över 15 miljoner människor i Europa och USA lider av nervsmärtor. I Sverige är motsvarande siffra drygt 90 000, men mörkertalet är stort. Typiska symptom är en brännande, stickande eller elstötliknande känsla. Neuropatisk smärta beror på störningar i nervsystemet. Tillståndet är svårbehandlat och ofta underdiagnostiserat. Smärtan kan vara så extrem att vissa patienter upplever en olidlig brännande smärta bara av klädernas anliggning mot huden.

Ungefär sex miljoner epileptiker i Europa
Epilepsi är en av de vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomarna med uppskattningsvis 50 miljoner drabbade runt om i världen (mellan 0,4 och 0,8 procent av befolkningen). Man beräknar att sex miljoner européer har epilepsi. I dag behandlas cirka 60 000 patienter för epilepsi i Sverige. Risken att utveckla epilepsi under en livstid är tre till fem procent.

För mer information kontakta:
Docent Jörgen Boivie, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, tel: 013-22 20 00.
Jeanette Georgieva, medicinsk rådgivare på Pfizer AB, tel: 0733-68 65 24.
Annelie Barkelund, informationsansvarig på Pfizer AB, tel: 0768-89 29 75

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför
satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta,
onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.