Skip to main content

Nytt läkemedel inom rökavvänjning presenteras 29/11

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:29 CET

Riksstämman onsdagen den 29/11 kl.14.30-15.30, Rum 1811 East Tower (18 vån)

”Brännpunkt rökning":
Nytt läkemedel inom rökavvänjning presenteras

Nikotinberoende är en sjukdom – mindre än 5 % lyckas bli fria från sitt nikotinberoende och sluta röka med enbart viljekraft. Champix – ett nytt effektivt läkemedel inom rökavvänjning presenteras. Två nya globala studier som visar på läkarnas och rökarnas inställning till rökavvänjning kommer att presenteras. Svenska läkare och patienter har deltagit i studierna.

Vi avslutar med en kort diskussion med temat ”Brännpunkt rökning”.
Moderator för diskussionen docent Hans Gilljam Centrum för Folkhälsa – Tobaksprevention, Stockholm med deltagande av Sven Langworth, docent och medicinsk rådgivare på Pfizer. Margaretha Haglund från Folkhälsoinstitutet kommer även att närvara.


Program

14.30 - 14.50
Hans Gilljam, docent, Centrum för Folkhälsa – Tobaksprevention, Stockholm.
Tema: Vården vänder rökarna ryggen – vem bryr sig?


14.50 - 15.10
Sven Langworth, docent och medicinsk rådgivare på Pfizer.
Tema: Nikotinberoende är en sjukdom – de flesta rökare vill sluta men mindre än 5 % lyckas bli fria från sitt nikotinberoende med enbart viljekraft. Champix – ett nytt effektivt läkemedel inom rökavvänjning.


15.10 - 15.30
Öppen diskussion

Fakta:
I Sverige dör varje år omkring 7 000 människor i sjukdomar orsakade av rökning och drygt 500 avlider av de skador de fått av passiv rökning.

Lokal: Hotel Gothia Towers Svenska Mässan, Rum 1811 East Tower (18 vån)

Anmälan till Cia Zingmark, cia.zingmark@edelman.com eller mobil 0709-160670.


Välkommen!
Petra Eurenius, Informationschef Pfizer, tel. 08-550 52955
www.pfizer.se