Skip to main content

Nytt pneumokockvaccin till Sverige - Prevenar godkänt av europeisk läkemedelsmyndighet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2001 11:07 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har idag godkänt Prevenar för försäljning i Sverige och 14 andra länder inom EU. Vaccinet rekommenderas till nyfödda och barn upp till två år för prevention av allvarliga pneumokocksjukdomar orsakade av de sju vanligaste serotyperna av Streptococcus pneumoniae (S.Pneumoniae). Vaccinet finns tillgängligt på apoteken i slutet av mars.

Det dör fler än 1 miljon barn till följd av pneumokocksjukdomar i världen varje år. I Sverige insjuknar årligen cirka 250 000 barn i sjukdomar orsakade av pneumokocker.

Pneumokocker kan ge allvarliga sjukdomar som hjärnhinneinflammation, bakteriell blodförgiftning och lunginflammation men också vanliga öron- och bihåleinflammationer.

– Prevenar är det första och enda effektiva vaccinet som skyddar spädbarn mot livshotande pneumokocksjukdomar säger Kristina Timdahl, tf medicinsk chef på Wyeth Lederle Nordiska AB.

Prevenar kan minska resistensutvecklingen
Vaccinet skyddar mot pneumokocksjukdomar orsakade av de sju vanligaste serotyperna av S.Pneumoniae (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23 F). Detta skydd motsvarar 71 till 86 procent av alla kända serotyper som orsakar allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under två år i Europa. Dessa sju serotyper representerar också 80 procent av alla antibiotikaresistenta stammar i Europa.

– Den stora vinsten med ett vaccin, förutom att det förhindrar att barn drabbas av allvarliga infektioner, är att det kan minska antalet bärare av penicillinresistenta pneumokocker, säger Kristina Timdahl. 83 procent av de resistenta pneumokockstammar som idag finns i södra Sverige täcks in av Prevenar.

Vaccinet skapar ett minne mot infektioner
Prevenar är ett så kallat konjugerat (”sammansmält”, i det här fallet med inaktiverat gift från difteribakterien) vaccin, som ändrar svaret hos immunsystemet så att de små barnens Tlymfocyter stimulerar B-lymfocyterna att bekämpa bakterien. Vaccinet skapar ett minne för infektionen hos barnet.

Prevenar har visat goda resultat i kliniska studier. En stor studie som utförts i Kalifornien, USA, med mer än 37 000 spädbarn visar att Prevenar till 97,4 procent skyddar mot allvarlig pneumokocksjukdom. Studien visade också 89,1 procent effekt mot alla sorters allvarlig pneumokocksjukdom oavsett serotyp. Förekomsten av serotyper varierar från land till land vilket kan påverka effektiviteten hos vaccinet.

Säker användning
Studier genomförda i USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Finland med fler än 20.000 barn visar att Prevenar tolereras väl. De flesta reaktioner såsom lokal irritation och feber var milda och jämförbara med de som vanligtvis uppträder i samband med andra vaccinationer. De vanligast förekommande biverkningarna inkluderar lokal irritation vid stickstället, feber (≥38°), irritation, trötthet, sömnlöshet, minskad aptit, kräkningar, diarré, rodnad eller utslag.

Tillgängligt i Sverige i slutet av mars
Prevenar finns tillgängligt i Sverige i mitten av mars. Vaccinet kommer inledningsvis inte att ingå i det nationella vaccinationsprogramet som alla barn i Sverige erbjuds. Föräldrarna måste begära att få sitt barn vaccinerat med Prevenar. De betalar själva för vaccinationen. Det krävs fyra doser vid fyra olika tillfällen för ett fullgott skydd. Prevenar kan ges tillsammans med andra vacciner. Prevenar marknadsförs av Wyeth Lederle Nordiska AB, ett dotterbolag till Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals och en division inom American Home Products Corporation (AHP). AHP är ett stort forskningsinriktat läkemedelsföretag med marknadsledande produkter inom kvinnohälsa, hjärt-kärlsjukdomar, CNS, infektionssjukdomar, anti-inflammatoriska läkemedel, blodsjukdomar, cancer, vacciner och generiska läkemedel.

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker

Se även www.pneumokocker.se

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.