Skip to main content

Oberoende amerikansk studie av antipsykotiska läkemedel: Zeldox enda schizofreniläkemedel som inte ökar risken för hjärtkärlsjukdom och diabetes

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 08:47 CEST

Zeldox är det enda läkemedlet som ger viktminskning, sänkta nivåer av kolesterol och blodfetter. Det visar den stora studien CATIE (1) med närmare 1 500 schizofreni-patienter. I studien jämförs effekt och biverkningar av fem antipsykotiska läkemedel.

Resultat från en ny oberoende amerikansk studie, CATIE, visar att i genomsnitt 75 procent av patienterna avbröt sin behandling i förtid, det vill säga innan studiens slut efter 18 månader. De flesta avslutade behandlingen på grund av biverkningar eller utebliven effekt.

– CATIE-studien visar att dålig följsamhet är ett stort problem vid behandling av patienter med schizofreni, säger Arvid Nordenheim, medicinsk rådgivare på Pfizer AB. Våra lärdomar måste bli att individanpassa behandlingen bättre. Det behövs tydligare information om de olika behandlingsalternativ som finns. Personer med schizofreni ska inte behöva stå ut med obehagliga biverkningar. Många biverkningar kan minskas eller helt elimineras genom att läkemedlet byts ut

Patienter med schizofreni har oftast fler riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärtkärlsjukdom än andra. Av den anledningen är det särskilt viktigt att schizofreniläkemedel inte ger metabola biverkningar som exempelvis viktuppgång och ökade kolesterolvärden.

Av resultaten framgår att de läkemedel som ingår i studien ger olika metabola förändringar.
Zeldox har flest metabola fördelar. Patienter som behandlades med Zeldox hade i genomsnitt en viktminskning på ett kilo samtidigt som nivåerna av kolesterol och triglycerider sänktes.

Patienterna i studien behandlades med det äldre läkemedlet Trilafon, eller de modernare Zyprexa, Seroquel, Risperdal eller Zeldox.

I Sverige finns det cirka 35 000 personer med schizofreni vilket gör schizofreni till den vanligaste psykossjukdomen. De flesta som insjuknar är i åldern 15-30 år. Vanliga symtom på schizofreni är hallucinationer, vanföreställningar, paranoida tankar och aggressivitet.


För mer information:
Arvid Nordenhem, medicinsk rådgivare, Pfizer AB, tel: 08-695 94 90 eller 070-656 43 48
Susanne E Andersson, informationschef, Pfizer AB, tel: 08-519 06 367 eller 0708-506 367


Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.